Плани робіт

Стратегічний план діяльності Міністерства фінансів України на 2018-2021 роки

Мінфін за підтримки Проектного офісу реформ, базуючись на кращих практиках країн ОЕСР, методик СІГМА та Світового Банку, розробив та запровадив у своїй діяльності ключові елементи стратегічного планування – Порядок здійснення стратегічного та операційного планування і оновлений Стратегічний план діяльності на 2018-2021 роки.

Для підвищення прозорості та підзвітності, ми також підготували візуалізовану версію Стратегічного плану, яка у зручному та зрозумілому форматі висвітлює основні цілі та завдання Мінфіну у середньостроковій перспектив.

Стратегічний план діяльності Мінфіну на 2018-2021 роки передбачає реалізацію чотирьох стратегічних пріоритетів:

  • ефективне бюджетування;
  • макроекономічна стабільність та зменшення фіскальних ризиків;
  • підтримка економічного зростання;
  • підвищення фінансової спроможності регіонів.

Для досягнення зазначених стратегічних пріоритетів, Стратегічний план включає в себе:

  • зв’язок стратегічних цілей з ключовими стратегічними документами країни та відповідними бюджетними програми;
  • 131 завдання з індикаторами виконання, що стануть базою для складання Операційного плану діяльності на 2019 рік;
  • відповідальних виконавців кожного завдання, які відповідають за якісне та вчасне їх виконання.

Мінфін буде регулярно оновлювати Стратегічний план своєї діяльності спільно з українськими та міжнародними експертами. Вже незабаром ми розпочинаємо підготовку проекту Бюджету на 2020 рік та відповідного Стратегічного плану діяльності 2020-2022. Такий підхід забезпечить достатній горизонт планування для оптимального використання наявних у держави ресурсів.

Ознайомитися зі Стратегічним планом на 2018-2021 рр. українською мовою можна за посиланням:


Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити