Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 року № 820 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419

3/25/15

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється:
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 року № 820 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911».

Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності:

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Цілі прийняття акта:
Метою та головним завданням прийняття зазначеного акту є удосконалення порядку подання фінансової звітності та процесу застосування МСФЗ в Україні.

Строк виконання заходів з відстеження:
З 16 лютого по 23 березня 2015 року.

Тип відстеження:
Повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження:

Соціологічний (шляхом збору та аналізу пропозицій та зауважень суб’єктів господарювання).

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:
Цей регуляторний акт офіційно опубліковано в Офіційному віснику України, 2013, № 90 (29.11.2013), ст. 3308, Урядовому кур'єрі, 2013, 11, 27.11.2013 N 219, а також розміщено на веб-сайті Міністерства фінансів України у рубриці Законодавство та регуляторна діяльність/Законодавство. За даний період пропозицій щодо внесення змін до акту не надходило.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
До якісних показників результативності регуляторного акту, відносно якого здійснювалось повторне відстеження, можна віднести:
- удосконалення Порядку подання фінансової звітності;
- удосконалення процесу застосування МСФЗ в Україні.

До кількісних показників результативності регуляторного акту можна віднести:

- постанова поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
На підставі результатів повторного відстеження результативності регуляторного акту – постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 року № 820 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911», можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативного акта вдалося досягти визначених цілей, зокрема удосконалення порядку подання фінансової звітності та процесу застосування МСФЗ в Україні.Заступник Міністра

О. МАКЕЄВА
«24» березня 2015 року

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити