Умови акредитації представників ЗМІ

1/6/14

Умови акредитації представників ЗМІ:


Акредитація на будь-який захід, що проводиться Міністерством, є обов’язковою.

Акредитація представників ЗМІ та незалежних журналістів проводиться сектором зв’язків зі ЗМІ – прес-службою Міністерства фінансів України шляхом реєстрації після оприлюднення анонсу на відповідну подію за номерами телефонів: (044) 206-58-49 (якщо інше не вказано в анонсі).

Допуск на місце проведення будь-якого заходу представників ЗМІ здійснюється виключно за попередньо складеними прес-службою списками акредитації журналістів.

Акредитація усіх без винятку засобів масової інформації та незалежних журналістів відбувається на підставі Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про соціальну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про доступ до публічної інформації».


Перелік нормативно-правових актів у сфері взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків із громадськістю.


Закони України:


1. Конституція України;

2. Закон України «Про звернення громадян»;

3. Закон України «Про інформацію»;

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

5. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;

6.Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

7. Закон України «Про телебачення та радіомовлення»;

8. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки».

Укази Президента України:


1. Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”;

2. Указ Президента України від 31 липня 2004р. № 854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;
3. Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

4. Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо їїреалізації”;

Постанови Кабінету Міністрів України:


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 968 «Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».


Розпорядження Кабінету Міністрів України:


1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р. «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації»;

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010р.№ 85-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про основні засади державної комунікативної політики»;

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912-р «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади»;
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ».

Міжнародні документи:


1. Конвенція «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань що стосуються довкілля»

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити