Завершено четвертий етап додаткової капіталізації ПАТ КБ «ПриватБанк»

12/26/17

Завершено четвертий етап додаткової капіталізації ПАТ КБ “ПриватБанк”. Його було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 млрд. гривень в обмін на акції банку.

Рішення про додаткову капіталізацію на загальну суму 38.5 млрд. гривень було прийнято Урядом на засіданні 23 червня 2017 року на підставі пропозицій Національного банку України, з урахуванням рекомендацій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків та на основі висновку незалежного аудитора - компанії EY.

При цьому на виконання зазначеного рішення в липні 2017 року було здійснено викуп акцій додаткової емісії Банку в обмін на облігації внутрішньої державної позики в обсязі 22,5 млрд. грн.

Рішенням Наглядової ради ПАТ КБ "ПриватБанк" від 18 грудня 2017 року затверджена переоцінка об’єктів операційної та неопераційної нерухомості, об’єктів фінансового лізингу та їх вплив на капітал. Результати переоцінки свідчать про те, що Банк був у гіршому стані, ніж вважалось на момент переходу Банку в державну власність, що зумовило необхідність додаткової капіталізації на суму 16 млрд. грн.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів України на засіданні 18 грудня 2016 року на підставі пропозиції Національного банку ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПАТ КБ "ПриватБанк". Також було ухвалено рішення про додаткову капіталізацію на суму 116,8 млрд. грн., яка була здійснена у два етапи у грудні 2016 та лютому 2017 року.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити