За ініціативи Міністерства фінансів у Відні успішно завершились українсько-австрійські переговори щодо перегляду двосторонньої Конвенції про уникнення подвійного оподаткування

6/30/16

Делегація Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби взяла участь в українсько-австрійських переговорах щодо перегляду чинної двосторонньої Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно, яка була укладена у 1997 році та на сьогодні не відповідає сучасним міжнародним стандартам. За результатами переговорів сторони уклали відповідний Протокол, який передбачає збільшення ставок оподаткування дивідендів, процентів та роялті.

Міністерство фінансів активно працює над ліквідацією лазівок для ухилення від сплати податків. Для цього Мінфін продовжує роботу з приведення чинних угод про уникнення подвійного оподаткування у відповідність до міжнародних стандартів.

За результатами переговорів, які були ініційовані українською стороною, досягнуто домовленості про приведення зазначеної Конвенції у відповідність до Модельної конвенції Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо податків на доходи і капітал. Зокрема, відповідно до парафованого Протоколу, збільшуються ставки оподаткування дивідендів, процентів та роялті. Водночас, парафований Протокол також доповнює чинну українсько-австрійську Конвенцію спеціальними статтями про розширений двосторонній обмін податковою інформацією та надання допомоги у стягненні податків відповідно до стандартів ОЕСР.

Ключові факти Протоколу до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування:

  • збільшення загальної ставки оподаткування дивідендів з 10% до 15%;
  • збільшення загальної ставки оподаткування процентів з 2% до 5%;
  • збільшення ставки роялті, які сплачуються за патенти, торгові марки, промисловий дизайн, план, модель, таємну формулу або процес з 0% до 5%;
  • збільшення загальної ставки роялті за користування авторським правом на літературні твори, твори мистецтва, включаючи кінематографічні фільми з 5% до 10%.
Ключові факти про модельні конвенції ОЕСР:
  • Модельна конвенція ОЕСР щодо податків на доходи і капітал є стандартним договором про уникнення подвійного оподаткування стосовно резидентів однієї або обох країн, що укладають цю угоду, та є рекомендованою до застосування всіма країнами-членами ОЕСР.
  • Хоча Україна не є членом ОЕСР, у лютому 2013 року Кабінет Міністрів України затвердив план дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на 2013–2016 рр., відповідний Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР щодо поглиблення співробітництва був укладений 2 липня 2014 року.
  • У зв’язку із проведенням інвентаризації діючих міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування вироблений єдиний підхід щодо перегляду та підготовки відповідних проектів договорів з метою приведення їх до положень Модельної Конвенції ОЕСР.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити