Сьогодні на засіданні Уряду було прийнято рішення про запровадження на митниці автоматизованої системи «Єдине вікно» з 1 серпня 2016 року.

Міністерство фінансів продовжує працювати над системним реформуванням митниці, спрямованим на подолання корупції, боротьбу з контрабандою та порушенням митних правил, автоматизацію роботи митних сервісів, спрощення митних процедур, вдосконалення митних відносин з іншими державами тощо. З цією метою Мінфін розробив законопроект про інститут уповноважених економічних операторів (УЕО), який був одноголосно ухвалений Урядом. Окрім цього, вже було впроваджено механізм автоматичного розподілу декларацій, а також укладено ряд міжурядових Угод з міжнародними партнерами про взаємну допомогу у митній справі. Черговим кроком в цьому напрямку є запровадження автоматизованої системи митних послуг «Єдине вікно».

Ухвалена Урядом постанова передбачає здійснення всіх видів контролю (митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю) за допомогою ІТ-системи митниці. Це значно спрощує та скорочує час на проведення митних процедур, оскільки єдина електронна база даних дозволяє різним службам контролю та митним пунктам в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України.

Згідно з постановою, час на прийняття рішення контролюючим органом щодо здійснення відповідного виду контролю складає 4 години. У іншому випадку застосовується принцип "мовчазної згоди", тобто ІТ-система автоматично формує позитивне рішення про проведення відповідного виду державного контролю, яке є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів.

Крім того, огляд товарів проводиться одночасно всіма контролюючими органами не пізніше, ніж через 24 робочі години від запропонованого підприємством часу.

Таким чином, запровадження «Єдиного вікна» на митниці дозволить спростити і зменшити кількість митних формальностей, скоротити час проведення митних процедур, мінімізувати людський фактор при прийнятті рішень митниками та контролюючими органами, усунути можливості для корупційних проявів та сприяти розвитку міжнародної торгівлі.

Презентація

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити