Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною і Катаром про уникнення подвійного оподаткування

2/28/19

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї.

Необхідність укладення цієї Угоди і Протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України та Катару, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, а також у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

Тому ратифікація цієї Угоди сприятиме:

  • уникненню подвійного оподаткування;
  • запобіганню ухиленню від сплати податків;
  • взаємному зменшенню податкових перешкод для інвестицій і торгівлі.

Ратифікація Угоди важлива для України, оскільки чинне податкове законодавство передбачає уникнення подвійного оподаткування лише на основі підписання двосторонніх міжнародних угод.

Положення Угоди і Протоколу відповідають модельній Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку щодо податків на доходи і капітал, якими передбачено:

  • оподаткування дивідендів – загальна ставка 10%; 5% – для дивідендів, які отримує компанія, що володіє не менш ніж 10% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує;
  • оподаткування процентів та роялті – загальна ставка 10%; 5% – в інших випадках;
  • стаття щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією без застережень щодо вимог національного податкового інтересу чи банківської таємниці.

Довідково

20 березня 2018 року у м. Доха Уряди України та Держави Катар підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї.

Ратифікація Угоди необхідна для виконання внутрішніх державних процедур, щоб Угода і Протокол до неї набрали чинності у відносинах між двома країнами.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити