Верховна Рада ратифікувала Конвенцію між Україною і Мальтою про уникнення подвійного оподаткування

4/13/17

13 квітня, на засіданні Верховної Ради України було ратифіковано Конвенцію між Урядом України та Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протокол до неї. Конвенцію презентував Юрій Буца, заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції.

Що це дає?

Конвенція сприятиме уникненню подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які отримують на територіях обох країн, запобіганню ухиленню від сплати податків, обміну податковою інформацією між податковими органами України та Мальти і взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Це забезпечуватиметься шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Мальтою в залежності від місця їх виникнення. Також буде враховано у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави. Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави.

Додаткова інформація:

Конвенція та Протокол до неї були підписані Урядом України та Урядом Республіки Мальта ще у вересні 2013 року.

Конвенція передбачає наступні ставки оподаткування дивідендів, процентів та роялті (згідно з вимогами Модельної Конвенції ОЕСР):

- дивіденди – загальна ставка 15%; 5% – для дивідендів, які отримує компанія, що володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди сплачує;
- проценти та роялті – ставка 10%.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити