Верховна Рада підтримала у другому читанні проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№9084)

11/22/18

Парламент врегулював питання, пов’язані із підготовкою закону про Державний бюджет України на 2019 рік

Втілення норм цього закону вплине на зміцнення фінансового забезпечення регіонів, послабить залежність регіонів від дотацій, сприятиме реалізації регіональних інвестиційних програм, забезпечить можливість залучення в економіку регіону коштів іноземних інвесторів на пільгових умовах для реалізації різних регіональних виробничих і соціальних проектів за рахунок фінансування МФО муніципальних проектів в областях.

Реалізація законопроекту сприятиме також справедливому розподілу коштів від рентної плати за користування надрами та реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, забезпечить збереження державного замовлення у закладах фахової передвищої освіти (вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації) та врегулює питання діяльності вищих спеціалізовані судів як головних розпорядників бюджетних коштів.

Законопроект передбачає, зокрема:

• врегулювання механізму здійснення обласними радами або обласними державними адміністраціями зовнішніх запозичень та надання місцевих гарантій

• зарахування з 1 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку

• доповнення переліку захищених видатків бюджету видатками на програму державних гарантій медичного обслуговування населення для уникнення призупинення її дії

• сплату податку на доходи фізичних осіб з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів

• доповнення переліку категорій населення, яким надаються пільги і субсидії за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, новою категорією «постраждалі учасники Революції Гідності»

• здійснення з 1 квітня 2019 року до 1 січня 2020 року пілотних проектів з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також здійснення реімбурсації

• пролонгацію до 2027 року дії експерименту щодо здійснення патронату над дитиною за рахунок і в межах коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити