Уряд змінює механізм фінансування надання медичної допомоги у Національній академії медичних наук

6/14/17

За пропозицією Міністерства фінансів Уряд погодив рішення про запровадження пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних інститутах НАМН України.

В чому була проблема?

Існуюча організаційно-фінансова модель НАМН України засвідчила неможливість в повній мірі забезпечити доступність та якість надання високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги відповідно до вимог державних стандартів, вичерпала можливості щодо свого покращення та потребує модернізації та реорганізації.

Свідченням цього є:

- кошторисне утримання закладів з обсягом близько 300 млн. грн. на рік (незалежно від обсягу послуг, які вони надають);
- неформальні платежі громадян до 80%;
- недоступність медичної допомоги для більшості громадян, що не можуть здійснити такі платежі.

Рішення

На виконання доручення Прем’єр-міністра В.Гройсмана Мінфін спільно з Національною академією медичних наук розробив проект Постанови Уряду, спрямований на забезпечення проведення з 1 липня 2017 року пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих установах Національної академії медичних наук.

Пропонується відпрацювати механізм переходу від утримання закладів охорони здоров’я до оплати медичної допомоги у 4 клініках науково-дослідних установ НАМН (Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, Інституті нейрохірургії імені А.П. Ромоданова, Національному інституті хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова).

В чому суть?

Особливістю пілотного проекту є відпрацювання механізму переходу від утримання закладів до оплати наданих ними медичних послуг з метою створення якісної та ефективної системи надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, орієнтованої на пацієнта.

У держбюджеті на 2017 рік на забезпечення здійснення пілотного проекту передбачено 200 млн. грн.

Що це дає?

- Можливість напрацювати механізми структурно-організаційної і функціональної перебудови системи медичного обслуговування та фінансування науково-дослідних установ НАМН;
- Підвищення рівня надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню, розширення можливості щодо її доступності та якості;
- Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення учасників пілотного проекту;
- Вдосконалення механізмів взаємодії та координації надання вторинної(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- Визначення подальших кроків реформування системи надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити