Уряд затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2017 -2019 роки

12/1/17


1 грудня, 2017 року, Уряд затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2017 -2019 роки.

В чому суть?

Метою Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2017 -2019 роки є визначення основних цілей управління державним боргом, завдань та заходів для досягнення таких цілей, а також встановлення цільових показників управління державним боргом на середньострокову перспективу.

Враховуючи макроекономічні прогнози та завдання бюджетної політики, реалізація Стратегії спрямована на досягнення встановлених цілей на кінець 2017-го, 2018-го і 2019-го року. А саме відношення обсягу державного боргу до валового внутрішнього продукту повинно бути на рівні не більш як 66 відсотків, 62 відсотки і 58 відсотків.

Основні заходи, які планується здійснити для реалізації Стратегії:

- збільшення питомої ваги внутрішніх запозичень у загальній структурі державних запозичень;

- регулярне розміщення широкого спектру державних цінних паперів з різними строками обігу відповідно до попиту, підтримка постійного діалогу з учасниками ринку;

- подовження середнього строку обігу державних цінних паперів;

- здійснення випусків еталонних фінансових інструментів до досягнення об’єму, що дає змогу побудувати еталонну криву дохідності та забезпечити ліквідність таких цінних паперів;

- проведення роботи із забезпечення повноцінного доступу України на зовнішні ринки капіталу;

- здійснення операцій з активного управління державним боргом з метою зменшення пікових навантажень на державний бюджет та стимулювання попиту на державні цінні папери;

- розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком.

Що це дає?

Результатом впровадження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2017 -2019 роки буде збільшення прозорості політики управління державним боргом та підвищення ефективності управління державним боргом в цілому.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити