Уряд підтримав оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору

2/21/18

Сьогодні Уряд України підтримав розроблені Міністерством фінансів спільно з міжнародними фінансовими інституціями оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору.

В чому суть?

Один з головних пріоритетів Уряду – це пришвидшення економічного зростання, що неможливо без ефективної банківської сфери. Саме тому Стратегія держави у банківському секторі базується як на цілях економічного зростання, так і на завданнях держави як акціонера комерційних банків та розрахована на втілення протягом 5 років.

Головні завдання Стратегії у банківському секторі:

- Значне зниження присутності держави у банківському секторі через повний, або частковий продаж банків державного сектору

- Збільшення конкуренції на банківському ринку

- Підтримка фінансової стабільності

- Відновлення кредитування реального сектоору економіки

- Підвищення доступність банківських послуг

Стратегія розвитку державного банківського сектору базується на 4-х напрямках:

1. Удосконалення ефективності моделі управління банками державного сектору шляхом покращання дисципліни та реалізації стратегії, а також створення більше вартості для держави перед виходом з капіталу банків. Модель управління банками має бути єдиною й всі функції з управління та контролю за банками, що належать державі, мають бути сконсолідовані у Міністерстві фінансів.

2. Впровадження планів виходу держави з капіталу банків задля забезпечення підвищення їх вартості.

3. Впровадження стратегій для окремих банків з метою відновлення їх діяльності як стабільних, прибуткових установ, що функціонують на комерційних засадах.

4. Розробка та впровадження підходів для роботи з непрацюючими кредитами з метою зменшення тиску на баланси банків державного сектора, максимізації їх залишкової вартості.

Стратегії кожного окремого банку мають включати наступні елементи:

- Покращення корпоративного управління та створення наглядових рад більшість яких складатиметься з незалежних професійних членів, і зокрема реформа корпоративного управління є основною передумовою для реалізації стратегії;

- Стабільна операційна платформа, належний рівень капіталізації та стабільна ІТ-інфраструктура;

- Стратегічний фокус кожного банку, який дає можливість кожному з ним на базі індивідуальних конкурентних переваг базувати розвиток банку;

- Скорочення ризиків, пов’язаних з державою – зменшення частки державних ОВДП у балансах банків та рівня кредитування державних підприємств;

- Врегулювання питання проблемних активів;

Що це дає?

Реалізація Стратегії держави у банківському секторі дозволить досягти значних переваг як для банківського сектору в цілому, зробить його прибутковим та більш привабливим для іноземних та українських інвесторів, так і для економіки країни, через надання доступу до додаткового фінансування по більш привабливим ставкам та згенерує додаткові доходи для державного бюджету.

Завантажити презентацію

Оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи)

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити