Систему характеризують не помилки, а вміння їх прогнозувати та запобігати. Вміння навчатись, розвиватись та самоудосконалюватись.

Саме для цього у Мінфіні розпочинає роботу Управління внутрішнього аудиту, яке буде проводити оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та десятків інших процесів, які щодня складають роботу великого організму – Міністерства фінансів.

Рекомендації Управління ляжуть в основу планів нашого розвитку та ще більш ефективної роботи.

За посиланням текст Декларації внутрішнього аудиту Міністерства фінансів України, яку сьогодні підписала Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити