Щодо обслуговування коштів місцевих бюджетів у банках та розміщення їх на депозитах

7/8/15

14 травня 2015 р. Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 378, якою регламентовано процедуру обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору.

Основним завданням, що вирішується із прийняттям цієї постанови, є визначення принципово нового порядку обслуговування бюджетних коштів (в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ) шляхом переходу за рішенням відповідної місцевої ради від казначейської форми обслуговування до обслуговування в установах банків державного сектору, а також особливостей ведення бухгалтерського обліку та звітності щодо таких операцій.

Реалізація цієї постанови сприятиме розширенню фінансових прав та свобод органів місцевого самоврядування шляхом надання їм права самостійно обирати установу (орган Казначейства чи банк), що обслуговуватиме кошти відповідного місцевого бюджету.

При цьому, відповідно до пункту 3 Порядку, затвердженого цією постановою, обслуговування коштів у банках здійснюється за умови прийняття місцевою радою відповідного рішення під час затвердження місцевого бюджету. Таке рішення приймається до початку бюджетного періоду і протягом такого періоду не змінюється.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 травня 2015 р. № 378
Київ
Про затвердження Порядку обслуговування
коштів місцевих бюджетів у частині бюджету
розвитку та власних надходжень бюджетних установ
в установах банків державного сектору

Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, що додається.

2. Міністерству фінансів протягом місяця забезпечити прийняття власних нормативно-правових актів, зокрема стосовно визначення порядку ведення місцевими фінансовими органами бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, а також порядку складення і подання до органів Державної казначейської служби фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів в частині коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ, що обслуговуються в установах банків державного сектору.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України

від 14 травня 2015 р. № 378
ПОРЯДОК
обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині
бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних
установ в установах банків державного сектору
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/378-2015-п

30 червня 2015 р. Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 444 «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», враховуючи продовження кризових явищ у банківській сфері та необхідність врахування негативних тенденцій на банківському ринку (дестабілізація функціонування частини банківських установ, зниження їх ліквідності) з метою збереження бюджетних коштів.

Зазначеною постановою змінено вимоги щодо статутного капіталу банків, у яких місцеві бюджети можуть розміщувати кошти на депозитних рахунках, шляхом встановлення вимоги щодо наявності істотної участі держави в статутному капіталі (більше 75%) замість обмеження щодо розміру статутного капіталу (більше 10 млрд.грн.).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 червня 2015 р. № 444
Київ
Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розміщення
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на
вкладних (депозитних) рахунках у банках

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 103; 2012 р., № 42, ст. 1608; 2013 р., № 85, ст. 3142), виклавши підпункт 6 у такій редакції:
“6) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.”.

Прем’єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК


Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити