Щодо методики аналізу та оптимізації робочого процесу

Роз’яснення щодо примірної структури (змісту) декларації внутрішнього аудиту

Роз’яснення щодо Основних засад здійснення внутрішнього контролю

Роз'яснення щодо внесення змін до нормативно-правових актів з внутрішнього аудиту

Роз'яснення щодо організації та здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

Роз'яснення щодо стратегічного та річного планування діяльності з внутрішньої аудиту

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

Роз'яснення щодо забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

Щодо планування діяльності з внутрішнього аудиту

Лист щодо стану та проблем при плануванні діяльності з внутрішнього аудиту за 2017 рік

Роз’яснення щодо можливості включення до Плану діяльності з внутрішнього аудиту проведення аудитів зведених бюджетів

Щодо необхідності дотримання вимог законодавства у сфері внутрішнього аудиту

Щодо залучення експертів до складу аудиторських груп

Щодо окремих питань у сфері внутрішнього аудиту

Щодо підпорядкування підрозділу внутрішнього аудиту

Щодо порядку оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити