Напрям 8: «Сприяння торгівлі»

Мета:

Розробити та запровадити заходи, направлені на максимальне зниження витрат, часу та вимог щодо документів та даних, необхідних для здійснення митних та інших формальностей на кордоні. Розвивати тісне партнерство між митними органами (та іншими відповідними урядовими органами, де це можливо) та торговельною спільнотою через прозорі та ефективні процедури.

Стратегічні завдання:

  • Врахування законних потреб торговельної спільноти при впровадженні нового митного законодавства, політик та процедур.
  • Розвиток партнерських відносин між митницею та торговельною спільнотою для забезпечення такої організації та методів роботи митниці, при яких враховуються потреби законної торгівлі.
  • Розробка стратегій, процедур та методів співпраці між митницею, іншими компетентними державними органами та торговельною спільнотою для сприяння торговим потокам та уникнення дублювання вимог.
  • Розвиток сервісно-орієнтованого підходу до торгівлі, який повинен бути досягнутий шляхом прозорості та послідовності процедур, правил та методів контролю, дозволяючи торговельній спільноті в повній мірі усвідомлювати свої права й обов'язки і мати вірне розуміння будь-яких можливих вимог, при цьому забезпечуючи прозорість, відкритість, взаємну довіру та повагу.

Завантажити файл

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити