Про започаткування функціонування системи фінансової звітності у електронному форматі

5/31/19

Відповідно до частини другої статті 121Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, встановлено, що фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Згідно законодавства вперше подаватись фінансова звітність в електронному форматі буде за 2019 рік (річна звітність).

За інформацією НКЦПФР з 17 червня 2019 року буде здійснено продуктивний запуск Системи фінансової звітності XBRL(далі - СФЗ XBRL), а також відкрито доступ до веб-сайту frs.gov.ua, на якому буде розміщено базову інформацію щодо подання фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі для користувачів СФЗ XBRL.

Наразі НКЦПФР накопичує необхідну для реєстрації суб’єктів звітування у СФЗ інформацію для запуску програмного забезпечення та наголошує на необхідності всім користувачам системи у термін до 7 червня 2019 року надати інформацію для створення облікових записів у вигляді електронного документа,склад та форма якого повинні відповідати Специфікації електронної форми XML інформації про користувачів, уповноважених забезпечувати подання звітності підприємств.

Деталі щодо інформації, яка необхідна для створення облікових записів користувачів в СФЗ, та способів її подання доступні на сайті НКЦПФ за посиланням.

За додатковою інформацією звертатись до колл-центру
ДУ АРІФРУ (044) 498-38-15 (16)

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити