Податки Просто: Мінфін видає чергові податкові консультації

4/4/18

3 квітня 2018 року Міністерство фінансів України видало наказ № 400 «Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на доходи фізичних осіб»: затверджено 4 узагальнюючі податкові консультації (УПК) щодо визначення питання безнадійної заборгованості, розрахунку лімітів для обліку банківських резервів, та деяких деталей щодо прощення заборгованості. Таким чином, Мінфін продовжує роз’яснювати питання оподаткування в рамках проекту “Податки Просто”.

У чому суть?

Узагальнюючі податкові консультації – це дієвий інструмент, який дозволить суттєво скоротити підстави для таких спорів адміністративних та судових спорів між платниками податків та контролюючими органами.

Наказом Мінфіну затверджено чотири узагальнюючих податкових консультацій:

1) щодо необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною.
Консультація визначає, що у разі якщо заборгованість відповідає ознаці, визначеній підпунктом «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, платники податку не повинні здійснювати перевірку відповідності такої заборгованості іншим ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

2) щодо застосування положень пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України стосовно порядку врахування перевищення резерву над розміром встановленого ліміту. Зазначена консультація:

- визначає порядок розрахунку розміру ліміту, встановленого підпунктом 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2018 року, та подальше врахування резерву, що перевищує цей ліміт, для цілей оподаткування у податкових (звітних) періодах до 01 січня 2018 року;

- визначає, яким чином відображається списання (відшкодування) заборгованості за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом, та здійснюється облік задекларованого перевищення резерву над лімітом та його використання для цілей оподаткування у податкових (звітних) періодах до 01 січня 2018 року.

3) щодо необхідності здійснення коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із використанням резерву при здійсненні прощення фінансовою установою заборгованості боржника.

Консультація визначає, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму використаного резерву у податкових (звітних) періодах після 01 січня 2018 року, у випадку, якщо прощенню підлягає заборгованість фізичних осіб, які є пов'язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки.

4) щодо належного повідомлення боржника – фізичної особи про анулювання (прощення) боргу.

Консультація визначає порядок застосування положень пункту підпункту «д» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України щодо повідомлення боржника – фізичної особи про анулювання (прощення) боргу. Зокрема визначає що у випадку направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення, достатнім підтвердженням належного повідомлення боржника може виступати відповідний документ, що підтверджує факт направлення повідомлення, у тому числі розрахунковий документ виданий оператором поштового зв'язку.

Що це дає?
Роз’яснення цих питань усуне неоднозначне трактування окремих норм податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

“Податки Просто” - це ініціатива Мінфіну для того, щоб консолідувати сили у пошуку рішень, спрямованих на поліпшення процедур адміністрування податків.

Що далі?
Міністерство фінансів України, дотримуючись вимог Податкового кодексу України та Порядку надання УПК докладатиме максимальних зусиль для подальшого видання узагальнюючих податкових консультацій з питань, що потребують роз’яснень

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити