Всеукраїнською громадською організацією «Інститут Внутрішніх Аудиторів України», яка представляє в Україні Міжнародний Інститут Внутрішніх Аудиторів (Global IIA), опубліковано документ «Основи глобального розширення обізнаності». Призначення цього документу – допомога у просуванні професії внутрішнього аудитора у всіх організацій незалежно від сектору або галузі діяльності в якості органічної і невід’ємної складової надійного корпоративного управління. Ці основи являють собою ключові принципи, які забезпечують підґрунтя для аудиторської роботи, зокрема:

- організації повинні мати сильний і ефективний Аудиторський комітет або подібний йому орган;

- організаціям необхідна чітка відповідальність за управління ризиками та внутрішній контроль (на прикладі моделі «Три лінії захисту»);

- внутрішній аудит має бути правильно структурований, працювати відповідно до Стандартів, і має бути необхідним для більшості організацій;

- підзвітність керівника внутрішнього аудиту повинна підвищувати організаційну незалежність.

Завантажити файл

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити