Основні нормативно-правові акти, що регулюють роботу у сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин

8/21/19

1Конституція України
2Бюджетний кодекс України
3Податковий кодекс України
4Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
5Закон України „Про місцеве самоврядування”
6Закон України „Про місцеві державні адміністрації”
7Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ»
8Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим»
9Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»
10Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»
11Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»
12Закон України «Про засади державної регіональної політики»
13Закон України «Про співробітництво територіальних громад»
14Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»
15Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»
16Постанова Верховної Ради України від 14.04.2016 №1099 «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України»
17Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 №254 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»;
18Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»
19Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 №106 «Про затвердження Порядку ту умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
20Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку ту умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»
21Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 №579 «Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - 2022 роки»
22Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №205 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води»
23Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 №20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій"
24Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
25Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2015 №68 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції"
26Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках»
27Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»
28Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
29Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору"
30Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року"
31Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів"
32Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень"
33Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій»
34Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 №386 «Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету»
35Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»
36Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2015 №22 «Про здійснення Луганською обласною державною адміністрацією функцій Луганської обласної ради в частині бюджетних повноважень"
37Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2015 №52 «Про здійснення Донецькою обласною державною адміністрацією функцій Донецької обласної ради в частині бюджетних повноважень"
38Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 №52 «Питання проведення розрахунків за спожиту електричну енергію з постачальником електричної енергії товариством з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання"
39Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження
40Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"
41Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” у 2015 році"
42Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»
43Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 №591-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»
44Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2007 №973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів»
45Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 „Про бюджетну класифікацію”
46Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
47Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 27 березня 2012 р. за №456/20769)
48Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за №86/6374)
49Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 №758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 18 липня 2012 р. за №1206/21518)
50Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 вересня 2012 р. за №1569/21881)
51Наказ Міністерства фінансів України від 30.01.2012 №60 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів»
52Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті 9 лютого 2012 р. за №196/20509)
53Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 20 березня 2012 року за №419/20732)
54Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 №756 «Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 липня 2012 р. за №1179/21491)
55Наказ Міністерства фінансів України від 22.10.2015 №921 «Про затвердження форм розрахунків при наданні місцевих гарантій» (зареєстровано в Мін’юсті 4 листопада 2015 р. за №1355/27800)
56Наказ Міністерства фінансів України від 22.10.2015 №922 «Про затвердження форм розрахунків при здійсненні місцевих запозичень» (зареєстровано в Мін’юсті 4 листопада 2015 р. за №1354/27799)
57Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»
58Наказ Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства України від 03.02.2009 №55/57/43 «Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію» (зареєстровано в Мін’юсті 15 квітня 2009 р. за №342/16358)
59Європейська хартія місцевого самоврядування
60Наказ Міністерства фінансів від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"
61Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2018 №553 "Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів"


Довідник

62Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2019 №118 "Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів"

Довідник
63Наказ Міністерства фінансів України від 21.08.2019 №353 "Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів"

Довідник

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити