Оголошення про проведення міжнародних конкурсних торгів на постачання та встановлення інформаційних систем

8/20/13

Двоступеневі торги


Україна
Проект модернізації державних фінансів
Розробка прикладного ПЗ для Системи Управління Державними Фінансами та інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення та мережевого обладнання
Номер позики 4882-UA
Інд. Номер проекту P090389
Запрошення № ICB-4

1. Це запрошення до участі у торгах розповсюджується після загального повідомлення про закупівлі за зазначеним проектом, що було опубліковано у виданні „Development Business”, випуск № 727 від 31 травня 2008 року.

2. Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку і має намір витратити частину коштів цієї позики на відповідні виплати у межах контракту Розробка прикладного ПЗ для Системи Управління Державними Фінансами та інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення та мережевого обладнання.

3. Міністерство фінансів України відповідає за впровадження зазначеного проекту та даним повідомленням запрошує фірми, що мають право на участь у торгах, подати свої запечатані тендерні пропозиції на розробку і впровадження Інформаційної Системи, яка представляє собою інтегровану Інформаційну Систему фінансового Менеджменту (ІСФМ), побудовану шляхом поєднання можливостей комерційних серійних пакетів ПЗ з модулями, розробленими на замовлення, для забезпечення повного набору функціональних можливостей для здійснення управління державними фінансами. Проект включає також розроблення необхідних механізмів обміну інформацією між інформаційно-технологічними системами розпорядників коштів і ІСФМ, автоматизацію декількох важливих функцій, та запровадження необхідних механізмів обміну інформацією між Міністерством фінансів України, Державною казначейською службою України та Державною фінансовою інспекцією України, а також детальне проектування, розроблення та встановлення прикладного програмного забезпечення, відповідних центральних серверів, систем зберігання даних, інших елементів інформаційно-комунікаційних технологій, тестування системи, перенесення даних та проведення тренінгів. Передбачається, що кількість (внутрішніх) співкористувачів системи (Мінфіну, ДКСУ, ДФІУ, їх місцеві управління, галузеві міністерства, інші державні органи) з одночасним он-лайновим доступом до різних модулів становитиме близько 17 500 осіб (Мінфіну – 4000 осіб, ДКСУ – 12000 осіб та ДФІУ – 1500 осіб). Очікується, що загальна кількість зовнішніх користувачів системи (розпорядників коштів, органів місцевої влади тощо) становитиме приблизно 50 тис. осіб. А також, на поставку та встановлення апаратного забезпечення на місцях (ПК, принтерів тощо), мережевого обладнання (маршрутизаторів, комутаторів тощо), засобів управління системою та мережею, інженерних систем та інших компонентів ІКТ, а також надання послуг з управління системою та її підтримки. Всі місцеві управління Мінфіну, ДКСУ та ДФІУ, які розташовані в 24 областях, АР Крим, м. Києві, м. Севастополі та 1534 районах і містах будуть під’єднані до Головного системного центру (ГСЦ) та Центру безперебійного функціонування (ЦБФ) у м. Києві. Підключення галузевих міністерств і центральних відомств (загальною кількістю близько 92) до центрального апарату Мінфіну (ЦБФ) та до ДКСУ (ГСЦ) виконуватимуться через Загальнонаціональну телекомунікаційну мережу (ЗТМ СУДФ) або іншим прийнятним способом. Передбачено також тестування системи, запровадження рішень та організацію навчання для підтримки користувачів і надання технічної підтримки. Встановлення апаратного забезпечення на місцях та обладнання мережі для Мінфіну, ДКСУ та ДФІУ буде виконано паралельно із розробкою та тестуванням прикладного програмного забезпечення.

4. Торги проводитимуться за процедурою "Міжнародні конкурентні торги" згідно з посібником Світового банку «Закупівля за позиками МБРР та кредитами МАР» (від травня 2004 року, із змінами, що внесені у жовтні 2006 року та травні 2010 років) та будуть відкриті для всіх учасників з правомочних країн, які визначені в зазначеному посібнику, що відповідають наступним кваліфікаційним критеріям. У випадку спільного підприємства, кваліфікація учасників торгів повинна бути об’єднана. Для того, щоб спільне підприємство відповідало кваліфікаційним вимогам, партнер або комбінація партнерів, які відповідають за визначений компонент (ти) інтегрованої інформаційної системи (розробка прикладного програмного забезпечення ІСФМ+ ІФСМ ІКТ інфраструктури) повинні відповідати відповідним мінімальним кваліфікаційним вимогам для цього компоненту:
· Протягом останніх десяти (10) років Учасник торгів успішно завершив у якості головного підрядника контракти, що передбачали розробку та впровадження інформаційних систем фінансового менеджменту (ІСФМ). При цьому:


і) перелік виконаних контрактів Учасника торгів повинен включати в себе розробку рішень для національної ІСФМ з підтримкою інтегрованої роботи основних функцій управління державними фінансами (підготовка та виконання бюджету, бухгалтерський обліку та фінансова звітність, та відповідні інтерфейси з податковими/митними органами, ЄКР, закупівлі, заробітну плата і т. ін.) для організацій державного сектора;


іі) архітектура ІСФМ повинна включати не менш ніж 2-а ієрархічних рівня (таких як "державний" і "місцевий (обласні, районні, сільські і т.д.)" або аналогічні);


ііі) принаймні один з контрактів з впровадження ІСФМ має передбачати використання веб-інтерфейсу для не менше ніж 5000 одночасних користувачів (до вказаної кількості користувачів не враховуються зовнішні користувачі, які мають доступ до ВЕБ сайту системи через мережу Інтернет у режимі читання);


іv) контракти, що включають подальші етапи з модернізації та супроводження ІСФМ не розглядаються у якості підтвердження кваліфікації.


· Протягом останніх десяти (10) років Учасник торгів успішно завершив у якості головного підрядника два (2) контракти (або в складі вищезазначених контрактів з впровадження ІСФМ, або окремо), а саме:


i) один контракт, за яким здійснено постачання та введення в експлуатацію не менше ніж 5 000 одиниць апаратного забезпечення (комп'ютерне, серверне та мережеве обладнання) не менше ніж в 400 окремих місцях призначення (під одиницею апаратного забезпечення мається на увазі пристрій з власним підключенням до електромережі. Такі периферійні пристрої як клавіатура, миша, гарнітура тощо не можуть розглядатись як одиниця апаратного забезпечення),


іі) ще один контракт для органів (організацій) з територіально-розподіленою ієрархічною структурою, включаючи постачання та встановлення апаратного забезпечення та мережевого обладнання для корпоративної телекомунікаційної мережі, включаючи не менш, ніж 400 місць підключення (сайтів).


Єдиний контракт, що відповідає вимогам у зазначених вище пунктах Інформаційної картки конкурсної пропозиції ІУТ 6.1 (a), (i) та (ii), b), i) та ii) також є прийнятним для Покупця для визначення кваліфікації Учасника тендера.
· Середньорічний оборот учасників (за поставки комп’ютерного і телекомунікаційного обладнання, пакетів програмного забезпечення, операційних систем, систем інсталяції та обслуговування контрактів щодо апаратного забезпечення та комунікаційного обладнання) за останні три (3) роки – 2010, 2011 та 2012 не повинен бути нижчий ніж 60 млн. дол. США в еквіваленті. Для того, щоб спільне підприємство відповідало кваліфікаційним вимогам, партнери спільного підприємства повинні відповідати вимозі разом. Проте, провідний партнер спільного підприємства повинен відповідати не менше, ніж на 40% (сорок відсотків) вимог, а кожен партнер спільного підприємства має відповідати не менше, ніж на 25% (двадцять п'ять відсотків) вимог.


· Учасник торгів повинен мати наступну спроможність надання підтримки в Україні, або має надати в тендерній пропозиції реалістичний план, що демонструє, де і яким чином буде створено спроможність підтримки усього апаратного та програмного забезпечення, комунікаційного обладнання в рамках контракту. Документальні підтвердження спроможності надання підтримки необхідно надати не пізніше тижня з моменту повідомлення про присудження контракту (і до підписання контракту):


i) Сервісна організація повинна бути спроможною надавати на території України послуги підтримки «гарячої лінії» першого рівня протягом 24 годин 7 днів на тиждень і забезпечувати з’єднання з достатньо досвідченим і кваліфікованим працівником центру підтримки. Мова обслуговування «гарячої лінії» - українська.


ii) Операційні проблеми, які неможливо розв’язати по телефону, і про які було повідомлено засобами «гарячої лінії», повинні вирішуватися шляхом прибуття кваліфікованого сервісного персоналу на місце протягом двадцяти чотирьох (24) годин на всі проектні майданчики в Києві та протягом сорока восьми (48) годин в обласних та районних центрах.


· Учасник торгів або визначена ним сервісна організація повинна мати систему реєстрації звернень та відстеження їх стану (наприклад, Service Desk) та мати не менше ніж по одному сервісному центру в кожній із 24 областей, АР Крим, м. Києві, м. Севастополі (надати перелік адресів, телефонних номерів та контактних осіб) (стосовно цієї вимоги кваліфікація субпідрядника може бути врахована при оцінці загальної кваліфікації Учасника торгів)


· Учасник повинен мати сертифікат на надання Послуг в області інформаційних технологій, який відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 щодо розроблення та поставляння програмного забезпечення або за CMMI for Development не меньше ніж четвертого рівня зрілості та надати його копію у складі тендерної пропозиції.


· Учасник торгів, або визначена ним сервісна організація, повинна використовувати власний навчальний центр, сертифікований виробником обладнання та програмного забезпечення, або того виробника АЗ та ПЗ, продукція якого запропонована в тендерній пропозиції (стосовно цієї вимоги кваліфікація субпідрядника може бути врахована при оцінці загальної кваліфікації Учасника торгів).


· Учасник торгів повинен надати відповідні документи, які засвідчують наявність в нього працівників відповідної кваліфікації для забезпечення розробки програмного забезпечення, впровадження та технічної підтримки програмного та апаратного забезпечення, що є предметом тендерної пропозиції (копії біографічних довідок та сертифікатів працівників), а саме:


i) На момент подачі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати інформацію щодо організацій, які будуть забезпечувати технічну підтримку програмного та апаратного забезпечення або план здійснення технічної підтримки програмного та апаратного забезпечення, що є предметом тендерної пропозиції;


іi) на момент подачі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати копії біографічних довідок та сертифікатів експертів, які будуть задіяні у проведенні демонстрації прикладного програмного забезпечення, розробці та впровадженні ІСФМ. При цьому Учасник торгів повинен підтвердити, що не менше, ніж 80% експертів, задіяних у проведенні демонстрації прикладного програмного забезпечення, будуть безпосередньо приймати участь у розробці та впровадженні програмного забезпечення ІСФМ.


ііi) протягом тижня з моменту повідомлення про присудження контракту (до підписання контракту) учасник торгів повинен надати копії біографічних довідок та сертифікатів експертів, які будуть задіяні у здійсненні технічної підтримки програмного та апаратного забезпечення ІСФМ.


· Учасник торгів або партнер спільного підприємства не повинен мати будь-якої започаткованої процедури банкрутства протягом останніх трьох (3) років та учасник торгів або партнер спільного підприємства повинен мати принаймні 3 млн. дол. США ліквідних активів в еквіваленті.


· Період постачання та установки становить близько 10 місяців.


5. Зацікавлені учасники торгів з правомочних країн можуть одержати додаткову інформацію і ознайомитися з тендерною документацією у приміщенні Мінфіну України за адресою (1), зазначеною нижче, з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за Київським часом.

6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою можуть придбати всі зацікавлені учасники торгів після направлення письмової заявки за адресою (1), зазначеною нижче, та оплати збору, що не відшкодовується, у розмірі 300 доларів США або еквівалент у гривнях по курсу Національного банку України на момент оплати. Оплата повинна бути здійснена прямим перерахуванням коштів для
ОТРИМУВАЧА - Мінфіну на рахунок №35212056000033, Державна казначейська служба України, MFO 820172, код EDRPOU 00013480, деталі для оплати “За тендерну документацію по закупівлі ICB-4” для національної валюти
або для
ОТРИМУВАЧА – Мінфіну на рахунок № 2523401014932, банк бенефіціар JSC “State Export-Import Вank of Ukraine”, Київ, Україна, SWIFT код EXBSUAUX, MFO код банку 322313, деталі для оплати “За тендерну документацію по закупівлі ICB-4” для доларів США.
Тендерна документація буде надсилатися кур’єрською поштою або передаватися представникам учасників.
Попередні тендерні збори для потенційних учасників торгів відбудеться 04.09.2013 за адресою (2), зазначеною нижче, об 11 год. 00 хв. за Київським часом. Звертаємо Вашу увагу на те, що учасники торгів або їх представники, які мають намір приймати участь у предтендерній нараді/розкритті тендерних пропозицій, повинні мати при собі паспорт або інший документ (з фото) для того, щоб отримати перепустку до Мінфіну. Бюро перепусток знаходиться праворуч від входу. Внутрішні номери телефонів ГПАУЗ 24-72, 24-73, 24-74. З метою прискорення часу, необхідного на оформлення перепусток, просимо Вас направляти список учасників заздалегідь на електронні адреси, зазначені нижче.

7. Двостадійний процес конкурентних торгів відбуватиметься наступним чином:
(a) Перший етап складається виключно з подання технічних пропозицій, без будь-якої згадки ціни, але включно з переліком будь-яких відхилень від технічних та комерційних умов, зазначених в тендерній документації та/чи з додаванням будь-яких альтернативних технічних рішень, що їх учасник торгів бажає запропонувати, а також їх обґрунтування, завжди за умови, що такі відхилення чи альтернативні рішення не змінюють суттєві вимоги, представлені в тендерній документації. В результаті оцінки пропозицій першого етапу, той учасник торгів, який адекватно відповідає мінімально прийнятним кваліфікаційним критеріям, а також подав достатньо технічно відповідну пропозицію, може бути запрошений на зустріч/зустрічі для надання пояснень, де буде розглядатися його тендерна пропозиція. Внесення до пропозицій будь-яких необхідних конкретних змін, доповнень, вилучень та інших коригувань відмічається й реєструється в меморандумі, або викладаються в додатках до тендерної документації, якщо внесені зміни мають загальний характер. Учасників торгів можуть не запрошувати подати тендерні пропозиції на другий тур, якщо в їх пропозиції першого туру містяться відхилення від вимог до них, або відхилення мають такий характер, що неможливо очікувати доведення тендерної пропозиції до повної відповідності у період часу, що залишився для завершення двостадійного процесу. Проте, усі інші відповідно кваліфіковані та правомочні учасники торгів отримують запрошення до подання пропозицій на другому етапі торгів.
(б) На другий етап конкурентних торгів подається наступна документація: (i), оновлена технічна пропозиція із включенням усіх запропонованих змін, внесених у меморандум до конкретного учасника торгів, та/чи мірою необхідності відобразити зміни – Додатки до тендерної документації, випущені після першого етапу торгів; а також (ii) цінова пропозиція.

8. Конкурсні пропозиції для першого етапу повинні бути доставлені за адресою (1), вказаною нижче, до 30.10.2013 не пізніше 14 год. 30 хв. за Київським часом. Конкурсні пропозиції, що запізнилися, відхиляються. Конкурсні пропозиції на першому етапі будуть розкриті у присутності представників Учасників торгів, що побажають взяти участь у цьому заході, за адресою (2), вказаною нижче, о 15 год. 00 хв. за Київським часом. Звертаємо Вашу увагу на те, що учасники торгів або їх представники, які мають намір приймати участь у предтендерній нараді/розкритті тендерних пропозицій, повинні мати при собі паспорт або інший документ (з фото) для того, щоб отримати перепустку до Мінфіну. Бюро перепусток знаходиться праворуч від входу. Внутрішні номери телефонів ГПАУЗ 24-72, 24-73, 24-74. З метою прискорення часу, необхідного на оформлення перепусток, просимо Вас направляти список учасників заздалегідь на електронні адреси, зазначені нижче

Адреса (1):
Міністерство фінансів України
До уваги: Анатолія Мярковського , Першого заступника Міністра фінансів України
Адреса:
вул. Межигірська 11, Київ, Україна, 04071
к.563, контактна особа: Костянтин Станицький, Багінська Оксана, Департамент боргової та міжнародної фінансової політики, ГПАУЗ
тел: (+38044) 277-54-73
тел: (+38044) 277-54-72
тел: (+38044) 277-54-74
E-mail: kstanitsky@minfin.gov.ua, obaginska@minfin.gov.ua

Адреса (2):
Міністерство фінансів України
вул. Межигірська 11, Київ, Україна, 04071
к.760

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити