Нормативно-правові акти, що регулюють роботу у сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин

8/19/16

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють роботу у сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, є:

1Конституція України;
2Бюджетний кодекс України;
3Податковий кодекс України;
4Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»;
5Закон України „Про місцеве самоврядування”;
6Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;
7Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ»;
8Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим»;
9Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»;
10Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»;
11Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»;
12Закон України «Про засади державної регіональної політики»;
13Закон України «Про співробітництво територіальних громад»;
14Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»;
15Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»;
16Постанова Верховної Ради України від 14.04.2016 №1099 «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України»;
17Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 №254 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»;
18Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»
19Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 №106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
20Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»;
21Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 №579 «Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013 - 2022 роки»;
22Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №205 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води»;
23Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 №20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій»;
24Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;
25Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2015 №68 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції»;
26Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках»;
27Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 №339 „Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»;
28Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002, № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
29Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015, № 378 "Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору";
30Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»;
31Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів»;
32Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень»;
33Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій»;
34Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 №386 «Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету»;
35Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»;
36Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2015 №22 «Про здійснення Луганською обласною державною адміністрацією функцій Луганської обласної ради в частині бюджетних повноважень»;
37Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2015 №52 «Про здійснення Донецькою обласною державною адміністрацією функцій Донецької обласної ради в частині бюджетних повноважень»;
38Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 N447 «Питання проведення розрахунків за спожиту електричну енергію з постачальником електричної енергії товариством з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання"»;
39Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»;
40Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
41Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” у 2015 році»;
42Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»;
43Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 №591-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»;
44Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2007 №973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів»;
45Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 „Про бюджетну класифікацію”;
46Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
47Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 27 березня 2012 р. за №456/20769);
48Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за №86/6374);
49Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 №758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 18 липня 2012 р. за N1206/21518);
50Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 вересня 2012 р. за №1569/21881);
51Наказ Міністерства фінансів України від 30.01.2012 №60 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів»;
52Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті 9 лютого 2012 р. за №196/20509);
53Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 20 березня 2012 року за №419/20732);
54Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 №756 «Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 липня 2012 р. за №1179/21491);
55Наказ Міністерства фінансів України від 22.10.2015 №921 «Про затвердження форм розрахунків при наданні місцевих гарантій» (зареєстровано в Мін’юсті 4 листопада 2015 р. за N1355/27800);
56Наказ Міністерства фінансів України від 22.10.2015 №922 «Про затвердження форм розрахунків при здійсненні місцевих запозичень» (зареєстровано в Мін’юсті 4 листопада 2015 р. за N1354/27799);
57Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»;
58Наказ Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства України від 03.02.2009 №55/57/43 «Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ,теплопостачання і електроенергію» (зареєстровано в Мін’юсті 15 квітня 2009 р. за №342/16358);
59Європейська хартія місцевого самоврядування

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити