Зразок форми звіту для головних розпорядників коштів державного бюджету та центральних органів виконавчої влади

Зразок форми звіту для обласних та Київської міської держадміністрацій


Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2019 №160 «Про затвердження форми Звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю»

Додаток


Постанова Кабінету Міністрів України № 1062 від 12.12.2018 "Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001"

Наказ Міністерства фінансів № 347 від 27 березня 2011 року "Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації» та інструкції про її складання та подання"

Наказ Міністерства фінансів № 1247 від 4 жовтня 2011 року "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту"

Наказ Міністерства фінансів № 1217 від 29 вересня 2011 року "Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту"

Постанова Кабінету Міністрів України № 1001 від 28 вересня 2011 року «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»

Наказ Міністерства фінансів № 995 від 14 вересня 2012 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах"

Наказ Міністерства фінансів № 480 від 3 травня 2017 р. "Про затвердження Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту"Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити