Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

10/20/16

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку


Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13


Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00


Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99


Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 9 «Запаси» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99


Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99


Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00


Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02


Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0844-08


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0057-09

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити