Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі

10/13/15

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Зобов'язання"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів" (зі змінами)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Фінансові інвестиції"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 "Інвестиційна нерухомість"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати"

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити