Міністерство фінансів України повідомляє про проведення серед банків відбору первинних дилерів, який відбудеться 16 жовтня 2018 року

10/1/18

Міністерство фінансів України повідомляє про проведення серед банків відбору первинних дилерів, який відбудеться 16 жовтня 2018 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 363 «Про запровадження інституту первинних дилерів на ринкудержавних цінних паперів» (із змінами) та наказів Міністерства фінансів України від 10 червня 2009 року № 757 «Про затвердження Порядку відбору та функціонування первинних дилерів» та від 21 липня 2009 року № 918 «Про затвердження складу комісії з відбору та оцінки функціонування первинних дилерів і примірного договору про співпрацю на ринку державних цінних паперів» (із змінами) Міністерство фінансів України повідомляє про проведення відбору первинних дилерів.

До участі у відборі запрошуються банки, які відповідають таким вимогам (далі – учасники):

  • мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;
  • мають сплачений статутний капітал, еквівалентний не менш як 10 млн. євро;
  • мають практичний досвід роботи на ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) (загальний обсяг торгівлі ОВДП становить не менш як 1 млрд. гривень).
Учасники у термін до 17.00 12 жовтня 2018 року подають до Мінфіну за адресою: вул. Межигірська, 11 кім. 529 в одному примірнику:
  • заяву про участь у відборі, підписану офіційно уповноваженою особою та завірену печаткою;
  • документ, що підтверджує сплачений статутний капітал, еквівалентний не менш як 10 млн. євро;
  • завірену копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;
  • інформацію про загальний обсяг торгівлі ОВДП, який повинен становити не менш як 1 млрд. гривень - довідку, надану Національним банком України та завірену його печаткою (оригінал або копію, завірену в установленому порядку).

Зазначені документи подаються у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться напис «Для участі у відборі первинних дилерів».

Відповідальним за зв’язки з учасниками щодо подання заяв про участь у відборі є: Кириченко Андрій Васильович, тел.: (044) 201-56-09, факс (044) 463-68-55,
e-mail: kirichenkoav@minfin.gov.ua
Після зазначеного терміну заяви від учасників не приймаються.

Наступного дня після завершення подання документів комісія з відбору та оцінки функціонування первинних дилерів (далі – комісія) здійснює оцінку учасників. Обсяги придбання ОВДП в розмірі 1 млн. гривень оцінюються як 0,001 бала за умови, якщо загальний обсяг торгівлі ОВДП становить не менш як 1 млрд. гривень.

Результат відбору та оцінка учасників оголошується шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті Міністерства фінансів України не пізніше
16 жовтня 2018 року.

Комісія відхиляє заяви учасників, якщо вони не відповідають зазначеним у цьому повідомленні вимогам або учасниками надано не повний пакет документів.

За результатами відбору з учасниками, які пройшли відбір, укладаються договори про співпрацю на ринку державних цінних паперів згідно з примірним
договором, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2009 року № 918 (із змінами).

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити