У 2019 році запроваджується новий механізм фінансування наукових досліджень на конкурсній основі. Здійснювати відбір та надавати грантову підтримку досліджень і розробок українських вчених, попри їх відомче підпорядкування, буде Національний фонд досліджень, який було створено влітку 2018 року. У держбюджеті на 2019 рік для забезпечення діяльності Фонду передбачено 262 млн грн, що складає близько 4% від загального фонду фінансування науки в країні.

«В більшості розвинених країн існують грантові інституції, завданням яких є підтримка на грантовій основі проектів найкращих досліджень і розробок на умовах відкритих конкурсних відборів. В Україні нарешті теж утворена така незалежна неприбуткова бюджетна установа. Національний фонд досліджень – це новий гравець на науковому полі, і я сподіваюсь, що Фонд полегшить життя науковців, призупинить відплив мізків, створить умови для нормальної роботи талановитих науковців та підвищить якість досліджень», - розповів заступник Міністра фінансів Юрій Джигир.

Фінансування наукової сфери є одним з головних пріоритетів державного бюджету, тому з кожним роком Уряд збільшує фінансування цієї сфери. На підвищення наукового потенціалу та на створення конкурентноспроможної продукції в Україні у 2018 році було виділено більше 8 млрд гривень, що на 20% більше за 2017 рік. Ці кошти пішли на підготовку наукових кадрів, зокрема молодих вчених, фундаментальні та прикладні дослідження, розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності та ін. Цього року на сферу науки в держбюджет закладено більше 9,3 млрд гривень, що майже на 10% більше за показник 2018 року.

Наразі Мінфін розглядає шляхи вдосконалення фінансової підтримки проведення наукових досліджень науковими установами, які перебувають у віданні відповідних міністерств та інших органів виконавчої влади. Цього року близько 476 млн. грн. розподілені серед 16 міністерств та інших органів виконавчої влади на проведення підвідомчими науковими установами наукових досліджень (так звана «галузева наука»).

Наприкінці 2018 року Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій також відзначив необхідність вдосконалення механізму фінансування «галузевої науки» за результатами заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів.

На сьогодні наукова складова роботи наукових установ, що знаходяться у сфері управління відповідних міністерств та інших органів виконавчої влади, є дуже незначною. Такі установи здебільшого виконують обслуговуючі (технічні) функції з розробки нормативно-правової бази, збору та аналізу даних, а їх наукова діяльність проводиться у відриві від аналогічної за профілем діяльності в академічних та університетських наукових установах інших головних розпорядників бюджетних коштів.

Така система розподілу бюджетного фінансування «галузевої науки» не стимулює науковців до проведення досліджень, які б були спрямовані на досягнення конкретного результату. Як наслідок, це призводить до неефективного використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на наукову діяльність.

Тому Мінфін розглядає питання оптимізації структури галузевих наукових установ, їх перехід на грантовий принцип фінансування наукових досліджень, інтеграцію з провідними профільними академічними та університетськими установами.

Як наголосив заступник Міністра Юрій Джигир, «галузеву науку» необхідно перевести в залежність від якісних показників, і фінансувати ті наукові дослідження, які б мали перспективність, інноваційність та конкурентоздатність на міжнародній арені.

«Ми змінюємо підхід до фінансування наукових досліджень, який буде орієнтований на конкретний практичний результат і дозволить розкрити та підтримати науковий потенціал нашої країни. Суть нового підходу у переході від фінансування ставок до фінансової підтримки на конкурсній основі пріоритетних для держави наукових проектів, зокрема через Національний фонд досліджень України. До наукової ради Фонду обрані вчені із вагомими науковими здобутками та довірою в науковому середовищі. Тож відбір найякісніших наукових проектів буде здійснюватись дійсно незалежними експертами, цілком відкрито і прозоро, без будь-яких можливостей для корупції», - сказав Юрій Джигир.


Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити