Методичні рекомендації по застосуванню національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

5/15/18

Наказ Міністерства фінансів України від 15.05.2019 № 204 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування Державною казначейською службою України загальної консолідованої фінансової звітності»

Методичні рекомендації щодо формування Державною казначейською службою України загальної консолідованої фінансової звітності


Наказ Міністерства фінансів від 23.01.2015 № 11 "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору"

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору


Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору

Рекомендацій зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації


Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору"

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити