ЛИСТ ПРО НАМІР

Пані Крістін Лагард

Директору-розпоряднику
Міжнародного Валютного Фонду
Вашингтон ОК, 20431

Шановна пані Лагард:

1. Наша програма економічних реформ спрямована на забезпечення відновлення макроекономічної стабільності, вдосконалення урядування у царині економіки та підвищення прозорості, а також продукування потужного та стабільного економічного зростання, із одночасним забезпеченням захисту для найбільш вразливих верств населення. Меморандум про економічну та фінансову політику (MEФП), що додається до даного листа, є актуалізованою версією MEФП від 22 квітня 2014 року, що враховує розвиток макроекономічної ситуації за останній період та пропонує заходи у царині економічної політики з метою забезпечення продовження процесу макроекономічної стабілізації.

2. Процес корегування економіки триває, однак, з моменту започаткування програми, сформувалося кілька викликів. Конфлікт на Сході загострився і став серйозним обтяженням для довіри та економічної перспективи. Суперечка між НАФТОГАЗом та ГАЗПРОМом щодо цін на імпортований газ, яка призвела до припинення постачання газу ГАЗПРОМом, додала невизначеності. Ці чинники є обтяженням для розвитку економічної активності, ефективності забезпечення фіскальних надходжень, а також потоків платіжного балансу, ускладнюючи виконання найближчими місяцями цільових показників, початково передбачених програмою.

3. Ми неухильно здійснювали впровадження напрямків політики, передбачених програмою. Усі структурні «маяки», встановлені для даного перегляду програми, було виконано, хоч деякі з них було реалізовано з певною затримкою. Не дивлячись на негативний вплив, який чинить триваючий у східному регіоні країни конфлікт на економічну ситуацію, ми витримали усі критерії ефективності, передбачені програмою станом на кінець травня, за єдиним винятком. Об’єднавши зусилля уряду та НБУ, ми забезпечили дотримання критерію чистих міжнародних резервів (ЧМР) станом на кінець травня. Здійснення жорсткого контролю за видатками бюджету дало нам змогу виконати критерій ефективності, що стосується дефіциту сектора загальнодержавного управління. Однак, з моменту ухвалення програми, НАФТОГАЗ імпортував та накопичив більші обсяги газу, аніж початково припускалося, що – разом із більш значною девальвацією обмінного курсу – призвело до розширення дефіциту НАФТОГАЗу. У світлі цього, критерій ефективності з об’єднаного дефіциту сектора загальнодержавного управління /НАФТОГАЗу станом на кінець травня не було витримано.

4. Подібним чином, за нашими оцінками, критерії ефективності щодо дефіциту сектора загальнодержавного управління, гарантованого боргу та чистих внутрішніх активів (ЧВА) станом на кінець липня було витримано. Однак, критерії з чистих міжнародних резервів (ЧМР) та об’єднаного дефіциту сектора загальнодержавного управління станом на кінець липня, за нашими оцінками дотримано не було, що стало віддзеркаленням подій, змальованих вище. Ми вживаємо корегуючи заходів для того, щоб наростити нашу резервну позицію і зміцнити платіжну дисципліну та поліпшити дотримання законодавчих вимог, для того щоб часткового компенсувати такий розвиток ситуації і забезпечити виконання цільових показників на майбутнє.

5. З огляду на існуючий тиск на економічну ситуацію, ми відкалібрували динаміку показників фіскального дефіциту та міжнародних резервів, що слугували цілями програми, таким чином щоб сприяти відновленню макроекономічної стабільності та уникнути невиправданого напруження у світлі соціально-економічних наслідків.


6. Ми й надалі налаштовані на те, щоб задіяти усі необхідні заходи з метою стабілізувати економіку, вирішити питання, пов’язані із структурною недосконалістю, та забезпечити стабільне зростання. Щоб забезпечити ситуацію, за якої програма й надалі фінансуватиметься у повному обсязі і не залежатиме від ризиків, зумовлених необхідністю врегулювати оплату перед ГАЗПРОМом за імпортований у минулі періоди газ, ми зарезервували значну суму коштів для погашення цих платежів на випадок, якщо і коли такі платежі мають бути здійснені. На майбутню перспективу, ми налаштовані на продовження запровадження реформи газового сектора та відновлення життєздатного фінансового стану НАФТОГАЗу. З цією метою ми активізуємо наші дії із повернення як поточної, так і попередньої заборгованості за газовими рахунками, а також із забезпечення надходження до НАФТОГАЗу справедливої частки від суми, що сплачується споживачами за опалення. Ми також налаштовані на збереження режиму гнучкого обмінного курсу та – після ретельних приготувань - впровадження інфляційного таргетування. Процес фіскальної консолідації триватиме у темпі, що відповідає траєкторії відновлення економіки. Одночасно, ми працюватимемо над збереженням фінансової стабільності та продовжуватимемо посилювати нашу програму в сфері фінансового регулювання та нагляду. Структурні реформи, спрямовані на вирішення питання корупції, поліпшення бізнес-клімату та підвищення ефективності системи судочинства залишатимуться ключовим елементом порядку денного нашої реформи.

7. У світлі попереднього досвіду з реалізації нашої програми, а також з огляду на корегуючі заходи, вжиті для того, щоб уникнути недотримання критерію з дефіциту НАФТОГАЗу, для нарощування резервів та на підтримку виконання підданих перегляду цільових показників програми, ми звертаємося з проханням про пом’якшення вимог у зв’язку з недотриманням станом на кінець липня критерію з ЧМР та об’єднаного дефіциту сектора загальнодержавного управління НАФТОГАЗу, а також пом’якшення вимог у вигляді незастосування станом на кінець липня стель на касовий дефіцит сектора загальнодержавного управління, стелі на зміну наростаючим підсумком чистих внутрішніх активів НБУ та стелі на державних гарантований борг, - оскільки остаточних даних для оцінки цих показників ще немає, і за нашими оцінками вони будуть виконані. Виходячи з цього, ми звертаємося з проханням про завершення першого перегляду програми в рамках угоди про «стенд-бай», і виділення пов’язаного цим траншу фінансування на суму 914.67 млн. СПЗ. Еквівалент у вітчизняній валюті частки закуплених у МВФ коштів на суму 650 млн. СПЗ буде використано для фінансування дефіциту бюджету. З огляду на затримку із завершенням першого перегляду програми, просимо перекомпонувати періоди виділення траншів фінансування в рамках угоди про «стенд-бай». Звертаємося з проханням об’єднати третій і четвертий транші, які початково були «прив’язані» до другого і третього перегляду програми з тим, щоб цю об’єднану суму можливо було б отримати у результаті закупівлі коштів від МВФ у середині грудня 2014 року за умови дотримання критеріїв ефективності, встановлених на кінець вересня, а також критеріїв ефективності, що застосовуються на постійній основі.

8. Ми й надалі переконані у тому, що заходи економічної політики, викладені у поточному та попередньому Меморандумі про економічну та фінансову політику (MEФП) є адекватними для того, щоб забезпечити досягнення цілей, передбачених програмою. Разом з тим, ми готові ужити будь-яких додаткових заходів, що можуть виявитися доцільними для забезпечення цієї мети, а також у відповідності до політики МВФ щодо подібних консультацій консультуватимемося з Фондом щодо внесення необхідних змін у відповідні напрямки економічної політики, відображені у цьому листі та MEФП, що додається до нього. На запит Фонду ми надаватимемо інформацію, якої він потребуватиме для здійснення моніторингу прогресу під час запровадження програми. На підтвердження налаштованості на забезпечення прозорості нашoї політики, ми даємо згоду МВФ на оприлюднення цього листа, Меморандуму про економічну та фінансову політику, а також Технічного меморандуму про взаєморозуміння, що додаються, а також супутніх документів Ради Директорів МВФ.


З повагою,

Петро Порошенко
Президент

Арсеній Яценюк
Прем’єр-міністр

Олександр Шлапак
Міністр фінансів

Валерія Гонтарева
Голова Національного банку

У Додатку 1 міститься текст Меморандуму про економічну та фінансову політику

Додаток 1.pdf


Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити