Компетентні організації Європейського Союзу схвалили проекту Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

10/14/15

Міністерством фінансів України отримано листи Європейської Комісії, Ради фінансової звітності Великої Британії та Комісії з аудиторського нагляду ФРН про схвалення проекту Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», розробленого Міністерством з метою імплементації Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 року про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності та Регламент (ЄС) № 537/2014 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про особливі вимоги стосовно аудиту суспільно значимих суб’єктів господарювання.

Згідно з отриманими висновками, зазначений проект Закону в його нинішньому вигляді по суті відповідає духу і вимогам Директиви 2006/43/ЄС у редакції Директиви ЄС 2014/56/ЄС та положенням Регламенту (ЄС) № 537/2014, зокрема у частині запропонованої структури суспільного нагляду над аудиторською діяльністю, який відповідно до законодавства ЄС повинен функціонувати незалежно від аудиторської професії.

Загальні принципи регулювання аудиторської професії та здійснення аудиту, викладені у законопроекті, в основному відповідають загальноєвропейським тенденціям: посилені вимоги до незалежності аудиторів, їх об'єктивності та організації роботи, застосування міжнародних стандартів аудиту та стандартизація вимог до аудиторського звіту, чітка система реєстрації аудиторів, підвищені вимоги до суспільно значимих суб’єктів господарювання.

На переконання вищезгаданих інституцій, створення добре підготовленого і узгодженого законодавства є першим і дуже важливим кроком у напрямку до побудови ефективної системи регулювання аудиторської діяльності, яка має забезпечити підвищення якості аудиту фінансової звітності в інтересах суспільства. Створення ефективної системи нагляду за аудиторською діяльністю потребує також відповідального ставлення та рішучості у прийнятті рішень особами, які очолюватимуть орган нагляду, та інспекторами, які перевірятимуть систему контролю якості аудиторських послуг.

Міністерство фінансів України прагне підвищити якість надання аудиторських послуг до європейського рівня, що сприятиме зміцненню фінансової стабільності національної економіки, покращенню інвестиційного клімату, спрощенню виходу вітчизняних виробників на світові ринки капіталу, а також відкриє українським аудиторам доступ на європейські ринки.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити