Комітет Верховної Ради підтримав законопроект щодо запровадження інституту авторизованого економічного оператора

2/5/19

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики на своєму засіданні підтримав та рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Мета законопроекту – запровадити в Україні інститут авторизованого економічного оператора (АЕО) аналогічного тому, що функціонує в ЄС. Крім того, значна частина положень законопроекту стосується зміни існуючих на сьогодні процедур декларування товарів. Зокрема, законопроект передбачає запровадження короткої ввізної декларації, яка застосовується в ЄС.

«Концепція авторизованого економічного оператора є провідною світовою практикою у міжнародній торгівлі, що дозволить наблизити українське законодавство до стандартів ЄС, зменшить бар'єри для міжнародної торгівлі та підвищить конкурентоспроможність українських експортерів. Це дозволить українським компаніям, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, стати частиною всесвітньої торгівельної мережі», - сказав заступник Міністра фінансів Сергій Верланов.

Законопроект визначає коло суб’єктів, які можуть отримати статус АЕО. Це можуть бути підприємства, які виконують будь-яку роль в міжнародному ланцюгу постачання товарів (виробники, експортери, імпортери, митні представники, перевізники, експедитори, утримувачі митних складів).

Крім того, визначено зміст критеріїв, яким має відповідати підприємство для отримання статусу АЕО. Всі вигоди, якими користується АЕО, поділено на переваги і спеціальні спрощення. Перелік спеціальних спрощень, що можуть надаватися АЕО, скорочено із 7 до 4 позицій (виключено спеціальні спрощення “уповноважений вантажоодержувач”, “уповноважений вантажовідправник” та “звільнення від необхідності встановлення митницею відправлення обов’язкового маршруту переміщення”). Спеціальне спрощення “загальна фінансова гарантія чи звільнення від гарантії” замінено спеціальним спрощенням “загальна фінансова гарантія”.

У законопроекті також уточнюються правила користування спеціальним спрощенням “процедура випуску за місцезнаходженням, а також окремі положення, які стосуються процедури декларування товарів та застосування фінансової гарантії. Текст законопроекту доповнено положенням щодо права митниць за заявою суб’єктів ЗЕД продовжувати попередньо встановлені строки переробки окремих товарів, виходячи з технологічних особливостей такої переробки, у тому числі понад строки, встановлені Митним кодексом України.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити