Ключові факти щодо ПЗУ «Про фінансову реструктуризацію» («Український підхід»)

11/25/15

Учасником фінаносовї реструктуризації зможе стати компанія-боржник, яка:

 • Є потенційно життєздатною (що має бути підтверджено звітом незалежного експерта);
 • Тимчасово відчуває проблеми з ліквідністю та має тимчасові проблеми зі своєчасним погашенням боргів перед кредиторами;
 • Має шанси повернутися до успішної економічної діяльності у разі вирішення проблеми «не підйомного» боргового навантаження;
 • До фінансової реструктуризації можуть звернутися в тому числі і комунальні та державні підприємства.

Механізм проведення реструктуризації:

 • Процедура реструктуризації може бути розпочата за наявності згоди або не менш ніж як трьох фінансових установ-кредиторів, або однієї чи декількох фінансових установ, яким належить щонайменше 25% загальної суми вимог фінансових установ до боржника, за винятком вимог пов’язаних осіб. Такий високий критерій має стимулювати боржника використовувати процедуру лише за необхідності та наявності значної заборгованості перед фінансових установ.
 • Якщо в банк-кредитор була введена тимчасова адміністрація, його функцію на себе бере ФГВФО.
 • З метою уникнення зловживань або маніпулювання процесом фінансової реструктуризації пов’язані особи підприємства-боржника позбавлені можливості впливу на процес.
 • Координацію і моніторинг проведення процедур здійснюватимуть група незалежних експертів, яка складається з представників НБУ, Міністерства фінансів, МЕРТу і Міністерства юстиції України.

Результатом фінансової реструктуризації може стати:
 • Перегляд строків погашення;
 • Перегляд розміру процентних ставок чи інших умов кредитного договору, інших договорів;
 • Надання нового фінансування боржнику;
 • Списання частини боргу;
 • Реорганізація діяльності боржника;
 • Зміна керівника та/або членів органів управління і контролю боржника;
 • Зміна структури корпоративного управління боржника;
 • Вжиття інших заходів, погоджених сторонами.

Податкові стимули для підприємств-боржників:
 • звільнення підприємств від податкових зобов'язань по податку на прибуток підприємств, що виникають у зв'язку із прощенням кредиторами частини боргу;
 • операції боржників з реалізації (передання) майна для цілей погашення заборгованості перед кредиторами відповідно до затвердженого плану реструктуризації здійснюються без ПДВ;
 • списання органами ДФС частини податкового боргу, пропорційно до частини прощеної іншими кредиторами за затвердженим планом реструктуризації;
 • розстрочення (відстрочення) податкових боргів, які виникли протягом 3 років до початку процедури фінансової реструктуризації.

Податкові стимули для кредиторів:
 • операції з реалізації майна, отриманого у власність кредитора у рахунок погашення заборгованості, оподатковуються ПДВ лише у частині прибутку від наступної реалізації такого майна;
 • з податку на прибуток у частині розподілення можливих доходів фінансових установ (банків) від розформування резервів за «кредитами у процедурі реструктуризації» на три податкові (звітні) роки однаковими частинами.

Строк дії Закону України «Про фінансову реструктуризацію» пропонується протягом трьох років з дати набрання ним чинності.
 • Такий строк дозволить оцінити успішність проведення процедури фінансової реструктуризації в України та порівняти результати з досвідом інших країн. У разі отримання позитивних результатів строк дії закону може бути подовжений.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити