Кабмін прийняв розпорядження про подання на ратифікацію Угоди з Урядом США про застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)»

3/22/18

21 березня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act)» та схвалив проект закону про ратифікацію зазначеної Угоди та проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу України та до деяких законів України у зв’язку з її ратифікацією.

У чому суть?

Проект Закону про ратифікацію затверджує завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.

Проектом Закону про внесення змін до Податкового кодексу України передбачено: визначення понять підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; особливості подання звітності за підзвітними рахунками; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів; накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками звітів про підзвітні рахунки (зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки).

Проектом Закону про внесення змін до деяких законів України вносяться зміни до:
- Закону України «Про банки і банківську діяльність» в частині порядку розкриття банківської таємниці;
- Закону України «Про депозитарну систему України» в частині доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

Зазначені зміни до законодавства України дозволять здійснювати обмін інформацією не лише в рамках Угоди щодо застосування положень FATCA, а й інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, в тому числі здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до стандарту звітності CRS.

Що далі?
Угода FATCA має бути ратифікована Верховною Радою України та мають бути прийняті відповідні закони.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити