Інформаційне повідомлення щодо діяльності Організаційного комітету з проведення установчого з’їзду аудиторів України

7/10/18

Верховною Радою України прийнятий Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон). Цей Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні.

Відповідно до пункту 5 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону з метою створення Аудиторської палати України не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом проводиться установчий з’їзд аудиторів України.

Здійснення організаційних заходів щодо скликання установчого з’їзду аудиторів України покладається на Організаційний комітет з проведення установчого з’їзду аудиторів (далі – Оргкомітет).

В рамках здійснення організаційних заходів щодо скликання установчого з’їзду аудиторів України та підготовки проектів документів, пов’язаних зі створенням Аудиторської палати України Оргкомітетом схвалені:

1. Інформаційне повідомлення про проведення установчого з’їзду аудиторів України;
2. Порядок скликання установчого з’їзду аудиторів України;
3. Регламент проведення установчого з’їзду аудиторів України (проект);
4. Порядок денний установчого з’їзду аудиторів України (проект);
5. Статут Аудиторської палати України (проект);
6. Положення про Раду Аудиторської палати України (проект);
7. Положення про Секретаріат Аудиторської палати України (проект);
8. Порядок скликання та проведення з’їзду аудиторів України (проект).

Ознайомитись з документами можна на веб-сайтах Міністерства фінансів України, органів державної влади та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які делегували представників до складу Оргкомітету.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених проектів нормативно-правових актів надсилати на електронну поштову скриньку: оrgkomitet_audit@ukr.net.

Проекти документів, пов’язаних зі створенням Аудиторської палати України, з урахуванням надісланих зауважень та пропозицій за результатами їх оприлюднення на веб-сайтах Міністерства фінансів України, органів державної влади та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які делегували представників до складу Оргкомітету:
1. Інформаційне повідомлення про проведення установчого з’їзду аудиторів України;
2. Порядок скликання установчого з’їзду аудиторів України;
3. Регламент проведення установчого з’їзду аудиторів України (проект);
4. Порядок денний установчого з’їзду аудиторів України (проект);
5. Статут Аудиторської палати України (проект);
6. Положення про Раду Аудиторської палати України (проект);
7. Положення про Секретаріат Аудиторської палати України (проект);
8. Порядок скликання та проведення з’їзду аудиторів України (проект).

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити