Інформація щодо реалізації Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні» на рівні місцевих бюджетів (станом на 1 червня 2019 року)

6/3/19

Проект «Ґендерне бюджетування в Україні» (далі – ҐОБ) розпочав свою роботу в Україні з 2013 року, завершення реалізації – 2018 рік, з подальшим продовженням до 31 грудня 2021 року.

Проект реалізується за фінансової підтримки Уряду Королівства Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) для забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів України у процесі впровадження ґендерно-чутливого бюджетування в України.

На сьогодні це найбільший проект у світі із впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, метою якого є підвищення економічної ефективності і результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків і жінок та їх різних груп. Системний підхід до застосування ҐОБ на державному і місцевому рівні поєднує фінансовий та соціальний аспекти бюджету, а також сприяє скороченню ґендерних розривів в Україні.

У ході реалізації заходів Проекту забезпечено:
– проведення навчальних заходів, нарад та консультацій з питань практичного впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, на місцевому рівні;
– проведення ґендерного аналізу, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо запровадження ҐОБ на рівні місцевих бюджетів, у тому числі пропозицій стосовно внесення змін до нормативно-правових актів;
– вивчення міжнародного досвіду у сфері впровадження ҐОБ;
– здійснення інформаційно-просвітницьких заходів.

Впродовж 2015-2019 років у всіх областях (окрім Луганської та Донецької-інший формат співпраці) та м. Києві створено за розпорядженням голів ОДА робочі групи, які здійснюють ряд заходів щодо впровадження ҐОБ в їх регіонах:
– проводять ґендерний аналіз програм (цільових, бюджетних), які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;
– за результатами аналізу розробляють рекомендації і пропозиції щодо врахування ґендерних аспектів у нормативно-правових актах, які регулюють відносини у відповідних галузях, програмах, статистичній та адміністративній звітності та документах, що застосовуються в бюджетному процесі.

Врахування цих пропозицій та рекомендацій дозволить зробити видимим те, як по-різному заходи бюджетних програм впливають на людей залежно від їх статі, віку, місця проживання, а також дозволить виміряти вплив цих заходів на скорочення ґендерних розривів;
– проводять різні заходи щодо поширення знань про ґендерно орієнтований підхід серед інших учасників бюджетного процесу.

Впродовж 2015-2019 року проведено аналіз 103 програм: (2015 – 11 програм, 2016 – 23, 2017 – 25; 2018 – 26, 2019 році -18) в галузі освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, молодіжної політики та фізичної культури і спорту.

Впродовж цього періоду аналіз програм проводився за 49 напрямами видатків місцевих бюджетів (н/д, професійно-технічна освіта, розвиток дитячо-юнацького спорту, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, створення банків крові та її компонентів і т.д.).

У 2019 році Міністерство фінансів України спільно з Проектом ҐОБ розробило Методичні рекомендації щодо інтеграції та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, які використовуватимуться головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими учасниками бюджетного процесу для врахування ґендерних аспектів у процесі планування, виконання, та звітування про виконання бюджетних програм (наказ Міністерства фінансів України № 1 від 2 січня 2019 року).

За 5 років МОН, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт та Державна служба статистики, за рекомендаціями робочих груп з регіонів, внесли багато змін до адміністративної та статистичної звітності, документів, що регулюють відносити в тій чи іншій галузі щодо врахування ґендерних аспектів.

За підтримки Проекту Департамент місцевих бюджетів та галузеві департаменти Міністерства фінансів України опрацювали пропозиції робочих груп з ҐОБ регіонів щодо внесення змін та врахування ґендерних аспектів до зведення планових та фактичних показників, по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Для того, щоб виміряти результати підтримки в областях і рівень змін у бюджетних документах щодо врахування ґендерних аспектів, здійснено аналіз затверджених паспортів бюджетних програм на 2019 рік щодо врахування пропозицій та рекомендацій, які були підготовлені за наслідками ґендерного бюджетного аналізу програм проведеного у 2018 році. Результати аналізу показали, що у 320 паспортах бюджетних програм, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, на 2019 рік включено рекомендації Робочих груп щодо врахування ґендерних аспектів. З них 225 паспортів на обласному рівні, 41 паспорт на рівні районів,39 паспортів – ОТГ, 8 – міст обласного значення та 7 паспортів сільських рад. Це чіткі свідчення змін після проведення ґендерного бюджетного аналізу програм та проведених тренінгів. Починаючи з 2018 року Проект розширив сферу своєї діяльності на такі адміністративно-територіальні рівні, як міста обласного значення, райони та об’єднані територіальні громади з метою повної інтеграції ґендерно-орієнтованого методу бюджетування в бюджетний процес на місцевому рівні задля забезпечення принципу єдності бюджетної системи. Навчання представників цих адміністративно-територіальних одиниць відбулось у Чернівецькій області, м. Києві (для представників районних в місті Києві державних адміністрацій), Житомирської області, Сумської області, Одеської області (протягом 2018 року пройшли навчання 392 особи, з них 84% жінок та 16% чоловіків). У 2019 році розпочалася співпраця Проекту ГОБ з Програмою «U-LEAD з Європою» щодо імплементації навчальної програми для представників ОТГ у всіх областях (окрім Чернівецької, Сумської, Житомирської, Херсонської та Івано-Франківської областей) щодо ҐОБ, його впровадження та застосування у бюджетному процесі, методики проведення гендерного аналізу бюджетних програм місцевих бюджетів з використанням Методичних рекомендацій.

Станом на 01.06.2019 року пройшли навчання представники та представниці ОТГ Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Вінницької, Дніпропетровської та Запорізької областей (всього 133 особи, з них 87% жінок,13% чоловіків).

У 2017-2019 роках працює Школа тренерів з ҐОБ з числа державних службовців, мета якої надання базових знань та формування навичок з планування та проведення тренінгів з ґендерно орієнтованого бюджетування для учасників бюджетного процесу. Протягом 2017-2018 років відбувся випуск 3-х Шкіл тренерів, загалом підготовлено 30 випускників і випускниць (87% випускниць та 13% випускників) із Закарпатської, Тернопільської, Херсонської, Сумської, Дніпропетровської ,Вінницької, Хмельницької, Запорізької, Чернівецької, Черкаської, Донецької, Івано-Франківської областей, м. Києва та Міністерства фінансів України. У 2019 році відбулася перша серія тренінгів у Четвертій Школі тренерів з ГОБ ( відібрано 16 осіб,87% жінок та 13%).

Проект підтримує видання збірників «Чоловіки і Жінки» в областях. Так, у 2015 р. – у 5; 2016 р. – у 6; 2017 р. – у 7; 2018 – у 13 регіонах підтримано ініціативу випуску цих збірників.


Інформаційний бюлетень 11


Завантажити презентацію

Завантажити інфографіки

Завантажити посібник №1

Завантажити посібник №2

Завантажити інформаційний бюлетень №1

Завантажити інформаційний бюлетень №2

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити