Загальне повідомлення про закупівлі в рамках Проекту зміцнення управління державними ресурсами

9/18/17

Уряд України отримав фінансування в еквіваленті 3 575 876 дол.США з боку Світового Банку для реалізації проекту Зміцнення управління державними ресурсами (Проект) і має намір використати частину надходжень в рамках цього Проекту для закупівлі товарів, консультаційних послуг та навчальних заходів. Цей Проект є частиною Програми ЄС з реформування державного управління та фінансів (EURoPAF) та складається з двох частин: Частини A: Зміцнення управління людськими ресурсами на державній службі та Частини B: Підтримка впровадження Стратегії управління державними фінансами.

Частина B: Підтримка впровадження стратегії управління державними фінансами, загальна вартість якого становить еквівалент 1 310 418 дол.США впроваджуватиметься Міністерством фінансів України (МФУ). В рамках Частини В Проекту через процедуру відкритих міжнародних торгів планується закупити наступні товари та послуги:
i) робочі станції для зміцнення існуючої ІСТ спроможності МФ з метою забзепечення безперервності бізнес-процесів;
ii) консультаційні послуги щодо проведення ІСТ Аудиту, що включатиме такі аспекти як сталість ІСТ інфраструктури та програмних продуктів, оцінка прогалин у функціональності програмних продуктів та огляд характеристик безпеки, і результати результати якого сприятимуть розробці ІСТ Стратегії;
iii) консультаційні послуги з проведення аналізу існуючих ІТ рішень для планування бюджету і розробки функціональних вимог для модернізації чи створення нового модулю бюджетного планування, що має забезпечити автоматизацію процесу подання консолідованої бюджетної інформації та формування бюджету на середньострокову перспективу; та
iv) консультаційні послуги щодо модернізації систем МФУ для забезпечення своєчасного обміну інформацією для управління та прогнозування грошових потоків.

Закупівля контрактів, що фінансуються з боку Світового Банку, здійснюватиметься із застосуванням процедур, визначених в Керівництві Світового банку зі здійснення закупівель для позичальників проектів інвестиційного фінансування Procurement Regulations for IPF Borrowers (липень 2016р.) (Керівництво із закупівель), і відкрита для усіх прийнятних учасників торгів, компаній та фізичних осіб, як визначено в Керівництві із закупівель. Світовий банк забезпечить публікацію на своєму зовнішньому сайті узгодженого початкового плану закупівель і усіх його подальших модифікацій після погодження Банком таких змін.


Деталі за посиланням:
Загальне повідомлення про закупівлі [файл укр мовою]

General Procurement Notice [файл англ мовою]


Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити