Інформація щодо облігацій зовнішньої державної позики та державних деривативів, які перебувають в обігу

11/7/17

Державні зовнішні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з дотриманням граничного обсягу державного боргу.Державний зовнішній борг України представлений облігаціями зовнішньої державної позики України 2014 - 2017 рр.

Відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” рішення про розміщення облігацій зовнішніх державних позик України та умови їх випуску приймається згідно з Бюджетним кодексом України.

Кабінет Міністрів України визначає умови здійснення державних запозичень, у тому числі вид, валюту, строк та відсоткову ставку державного запозичення. Умови випуску облігацій зовнішніх державних позик затверджуються відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 2014 р. № 132 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2014 році» були затверджені умови випуску облігацій зовнішньої державної позики 2014 року на суму 1 млрд. дол. США під гарантії Сполучених Штатів Америки:
Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2014 року
Валюта: долар США
Купон: 1,844%
Виплата купону: 16 листопада та 16 травня щороку, починаючи з 16 листопада 2014 року
Погашення: 16 травня 2019 року
Код: ISIN US903724АК89
Номінальна вартість: 200 000 доларів США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США
Форма випуску: бездокументарна


Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 320 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2015 році» були затверджені умови випуску облігацій зовнішньої державної позики 2015 року на суму 1 млрд. дол. США під гарантії Сполучених Штатів Америки:
Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2015 року
Валюта: долар США
Купон: 1,847%
Виплата купону: 29 листопада та 29 травня щороку, починаючи з 29 листопада 2015 року
Погашення: 29 травня 2020 року
Код: ISIN US903724АL62
Номінальна вартість: 200 000 доларів США та більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США
Форма випуску: бездокументарна


Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 «Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання» були затверджені умови випуску і розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року та умови випуску і розміщення державних деривативів (далі – умови випуску і розміщення) (посилання на постанову -http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248623211).

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 року №1040 «Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу» затверджені зміни до умов випуску і розміщення (щодо додаткового розміщення облігацій зовнішньої державної позики з погашенням у 2019 та 2020 роках і державних деривативів), (посилання на постанову – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248718760).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №60 «Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом» були здійснені додаткові випуски та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року першої серії з датою погашення 2019 року і додаткові випуски та розміщення державних деривативів на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912, (посилання на постанову –
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248825044).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №101 «Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом» були здійснені додаткові випуски та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року першої серії з датою погашення 2019 року і додаткові випуски та розміщення державних деривативів на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912,
(посилання на постанову – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248856919).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року №309 «Про здійснення додаткового випуску розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2015 року та державних деривативів» були здійснені додаткові випуски облігацій дев`яти серій на загальну суму 346 593 000 дол. США та державних деривативів на загальну умовну суму 84 059 000 дол. США на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 912, (посилання на постанову –
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248998691).


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року №310 «Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом» був здійснений додатковий випуск та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року першої серії з датою погашення 2019 року і додатковий випуск та розміщення державних деривативів на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912,
(посилання на постанову –
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248998790).
Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2015 року
Валюта: долар США
Купон: 7,75%
Виплата купону: 1 березня та 1 вересня щороку, починаючи з 1 березня 2016 року
Форма випуску: бездокументарна


Найменування: державні деривативи, виплати за якими можуть здійснюватись у
2021-2040 роках

Умовна вартість: Мінімальна умовна вартість одного державного деривативу становить 1 000 доларів США та більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 000 доларів США.

Облігації та Державні

деривативи:

Код ISINКод CUSIPОсновна

сума/Умовна
сума, дол. США

7.75 %, з погашенням у 2019 роціXS1303918269903724AV4661 338 000*
7.75 %, з погашенням у 2020 роціXS1303918939903724AM41 364 685 000*
7.75 %, з погашенням у 2021 роціXS1303920083903724AN21 409 282 000
7.75 %, з погашенням у 2022 роціXS1303921214903724AP71 383 692 000
7.75 %, з погашенням у 2023 роціXS1303921487903724AQ51 355 231 000
7.75 %, з погашенням у 2024 роціXS1303925041903724AR31 339 057 000
7.75 %, з погашенням у 2025 роціXS1303925470903724AS11 328 887 000
7.75 %, з погашенням у 2026 роціXS1303926528903724AT91 317 940 000
7.75 %, з погашенням у 2027 роціXS1303927179903724AU61 307 161 000
Державні деривативиXS1303929894903724AW23 239 320 000

Облігації щодо яких вчинено правочини стосовно зміни умов запозичень (згідно переліку, затвердженого постановою КМУ від 11.11.2015 №912) погашені 12 листопада 2015 року.

* Відповідно до постанови КМУ від 18.09.2017 № 696 та проведення операції з управління зовнішнім державним боргом, 25 вересня 2017 року було здійснено частковий викуп ОЗДП XS1303918269 обсягом 1 160 905 000 дол. США та ОЗДП XS1303918939 обсягом 415 152 000 дол. США.


Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 644 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2016 році» були затверджені умови випуску облігацій зовнішньої державної позики 2016 року на суму 1 млрд. дол. США під гарантії Сполучених Штатів Америки:
Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2016 року
Валюта: долар США
Купон: 1,471%
Виплата купону: 29 березня та 29 вересня щороку, починаючи з 29 березня 2017 року
Погашення: 29 вересня 2021 року
Код: ISIN US903724BL53
Номінальна вартість: 200 000 доларів США та більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США
Форма випуску: бездокументарна


Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2017 р. N 696 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2017 році» було затверджено випуск облігацій зовнішньої державної позики 2017 року на суму 3 млрд. дол. США:
Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2017 року
Валюта: долар США
Купон: 7,375%
Виплата купону: 25 березня та 25 вересня щороку, починаючи з 25 березня 2018 року
Погашення: рівними частинами у розмірі 25 відсотків основної суми 25 березня та 25 вересня 2031 р., 25 березня та 25 вересня 2032 року
Код: ISIN XS1577952952
US903724BM37
Номінальна вартість: 200 000 доларів США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США
Форма випуску: бездокументарна

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити