Інформація щодо діючих проектів міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром/реципієнтом яких є Міністерство фінансів України

5/23/16

Назва проектуРозбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів
ДонорУряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку
Строк реалізаціїЗ 01.11.2011 року по 31.12.2017 рік
Мета проекту/завдання/компоненти

Метою проекту є створення системи державних фінансів наближеної до таких європейських стандартів, як прозорість, результативність та звітність.
Співпраця, в рамках проекту, зміцнення кадрових потужностей Міністерства фінансів України щодо розробки та реалізацію Стратегії розвитку системи управління державними фінансами та Плану заходів до неї (розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 774-р.) та роботу, в тому числі, підтримка податкової реформи; зміцнення зовнішнього фінансового контролю; посилення діалогу між державою та громадянами.

Заходи, здійсненні в рамках проекту станом на
травень 2016 року

Відповідно до Додаткової Угоди від 15.02.2016 № 15010-03/45-2 до Угоди з виконання проекту № 15010-03/45 від 17.04.2013 між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Міністерством фінансів України в рамках проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів» GIZ та Мінфін погодилися співпрацювати за такими напрямками:
- Порядок планування видатків бюджету на утримання органів державної влади,
- Європейський досвід щодо незалежності судової гілки влади, її фінансове забезпечення та відповідальність суддів,
-Міжнародний досвід встановлення моделі оплати праці державних службовців,
-Фінансове забезпечення зовнішньополітичної діяльності».
В рамках такого співробітництва проведено робочі зустрічі, зокрема:
- за напрямом «Фінансове забезпечення зовнішньополітичної діяльності» в частині планування видатків на утримання дипломатичних установ (зокрема, на оплату праці, найм житлових та службових приміщень, комунальні послуги, транспортні засоби та їх утримання /страхування, ремонт, техобслуговування, пальне/,зв’язок, пільги тощо);
-за напрямом «Міжнародний досвід встановлення моделі оплати праці державних службовців» стосовно системи категорій і системи оплати праці на публічній службі у Німеччині.
Проект «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів» має позитивний вплив на процес реформування податкової в Україні, оскільки дозволяє розширити рамки міжнародної співпраці щодо імплементації відповідних актів законодавства ЄС в Україні.
Зокрема відбулись семінари:
1) Загальний огляд права ЄС в сфері акцизних податків. Право ЄС в сфері оподаткування тютюну. Система оподаткування тютюну» (16-18.02.2016).
2) Біопаливо. Введення в систему податкових пільг (15-17.03.2016).
3) Звільнення від оподаткування для процесів та методів, що не підлягають Директиві про енергетичний податок (19-21.04.2016).
4) Звільнення від оподаткування для виробництва струму та комбіноване виробництво енергії та тепла (10-12.05.2016).
5) Звільнення від оподаткування для енергоємних галузей промисловості. Повторний курс та перспектива (21-23.06.2016).
Експерти проекту проводять семінари за участю головних розпорядників бюджетних коштів та надають консультативну підтримку з питань програмно-цільового методу, а також середньострокового бюджетного прогнозування та планування.
Станом на 11.05.2016 проведено 2 зустрічі з експертами GIZ щодо напрямів співпраці стосовно управління фіскальними ризиками. Так, експертам GIZ, в рамках напрямів співпраці, були надані пропозиції щодо заходів розбудови системи управління фіскальними ризиками, та в реалізації яких необхідна їхня технічна допомога, а саме:
• Нормативно-правове врегулювання питань з управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю держпідприємств, з урахуванням міжнародного досвіду;
 Розбудова оптимальної інституційної структури з управління фіскальними ризиками, визначення основних бізнес-процесів та функціональних обов’язків;
 Підготовка технічного завдання щодо створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи збору, обробки та аналізу інформації для визначення оцінки впливу фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю держпідприємств;
 Визначення алгоритмів, критеріїв відбору підприємств та формульного аналізу для методики оцінки та управління фіскальними ризиками, пов'язаними з діяльністю державних підприємств;
 Підготовка комплексного звіту про фіскальні ризики, які виникають в секторі держпідприємств;
 Запровадження системи моніторингу та аналізу фіскальних ризиків держпідприємств з урахуванням міжнародного досвіду;
 Короткострокове навчання (семінари, тренінги, навчальні візити).
Співпраця в рамках проекту є важливою складовою для виконання міжнародних зобов’язань України, визначених Меморандумом про економічну та фінансову співпрацю між Урядом України та МВФ щодо запровадження системи моніторингу та аналізу фіскальних ризиків держпідприємств.
Назва проекту«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» (№ реєстраційної картки (проекту) – 2613-01)
Донор

Проект виконується Всеукраїнською громадською організацією «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» за підтримки Агентства міжнародного розвитку США (USAID)

Строк реалізації01.10.2011-31.03.2017
Мета проекту/завдання/компоненти

Підвищення результативності та прозорості використання бюджетних коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу (далі - ПЦМ) складання та виконання місцевих бюджетів, надання допомоги містам у впровадженні ефективної системи моніторингу енергетичних видатків.

Заходи, здійснені в рамках проекту станом на травень 2016 року

У ході реалізації заходів проекту забезпечено:
- організацію та проведення регіональних нарад із запровадження ПЦМ на місцевому рівні Така робота проводилось на різних рівнях управління (обласному, районному, міському) в усіх регіонах України.;
- проведення консультацій з питань практичного впровадження ПЦМ;
- підготовку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази для складання та виконання місцевих бюджетів за ПЦМ;
- моніторинг та оцінку ефективності виконання бюджетних програм.
В рамках реалізації проекту розроблено ґрунтовну нормативно-правову та методологічну базу для формування і виконання місцевих бюджетів у програмно-цільовому форматі (прийнято 15 наказів), яка постійно удосконалюється.
Нормативно-правова та методологічна база, розроблена протягом періоду реалізації експерименту із запровадження ПЦМ на місцевому рівні, а також теоретичні та практичні навики, набуті учасниками бюджетного процесу, головними розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, фахівцями органів державної казначейської служби у ході проведення навчальних тренінгів та нарад, будуть використані під час планування та виконання місцевих бюджетів за ПЦМ, починаючи з 2017 року.
Назва проекту«Гендерне бюджетування в Україні» (№ реєстраційної картки проекту (програми) – 3075)
Виконавець проекту: Консорціум Indevelop Sweden AB, NIRAS Natura AB та CPM. Державна реєстрація від 08.07.2014
Донор

Уряд Королівства Швеція через Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA).

Строк реалізації
Загальний термін реалізації проекту
12.11.2013 – 30.06.2019
Мета проекту/завдання/компоненти

Забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів у сфері запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування (ГОБ) в Україні на державному та місцевому рівнях. Компонента 1 - Робота на рівні міністерств

Заходи, здійснені в рамках проекту станом на травень 2016 року

В реалізації Проекту ГОБ беруть участь чотири департаменти Мінфіну. Зокрема структурними підрозділами розроблятиметься зміни у бюджетні документи щодо впровадження гендерного бюджетування, на підставі пропозицій, що будуть підготовлені за результатами роботи пілотних міністерств .
У ході реалізації проекту на рівні місцевих бюджетів забезпечено:
- створення з числа працівників структурних підрозділів державних адміністрацій робочих групи у пілотних регіонах ( 12 областей та м. Київ);
- проведення тренінгів (навчань) для учасників робочих груп та фасилітаторів пілотних регіонів;
- проведення гендерного бюджетного аналізу програм у сферах – освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення, а також молодіжної політики та фізкультури і спорт;
- розробку пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів та поліпшення якості надаваних послуг із точки зору ґендерної рівності.
Запровадження ГОБ у бюджетний процес України забезпечить підвищення результативності та ефективності видатків місцевих бюджетів, у тому числі покращення якості надання органами місцевого самоврядування послуг споживачам.
У середньостроковій перспективі ця пілотна робота створить основу для повномасштабного впровадження Мінфіном ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні шляхом внесення змін до документів, що використовуються у бюджетному процесі, утому числі на рівні місцевих бюджетів
Назва проектуФінансовий розвиток неурядових організацій
ДонорАгентство міжнародного розвитку США (USAID)
Строк реалізації26.09. 2014 – 30.09.2016
Мета проекту /завдання/компонентиРозбудова фінансової і операційної спроможності місцевих громадських організацій для покращення їх навичок з управління фінансуванням та впровадження програм USAID. Покращення якості і переліку послуг, з фінансового менеджменту та розвитку операційної спроможності, що надаються на місцевому ринку.
Заходи здійсненні в рамках проекту станом на травень 2016 рокуВ рамках проекту протягом 2015 року та станом на сьогодні відбулись такі заходи:
22-23 жовтня 2015 – Конференція на тему: «Фінансовий менеджмент і розвиток неурядових організацій: Стратегічне планування, бюджетування, аудиторські вимоги та відповідність вимогам Агентства міжнародного розвитку США»;
17 листопада 2015 - Практикум для фінансових фахівців окремих НПО на тему: «Вдосконалення облікової системи 1С з метою відповідності вимогам Агентства міжнародного розвитку США»;
9 грудня 2015 - Навчальний захід для фінансових фахівців окремих НПО та представників аудиторських фірм на тему: «Принципи витрат для НПО згідно з положенням уряду США 2.CFR.200»;
14 грудня 2015 - Практикум для представників аудиторських фірм на тему: «Партнерська перевірка»;
15-16 грудня 2015 - Конференція на тему: «Фінансовий менеджмент і розвиток неурядових організацій: Вимоги до аудиторів та відповідність вимогам Агентства міжнародного розвитку США»;
3 лютого 2016 – Круглий стіл для фахівців окремих НПО та представників аудиторських фірм на тему: «Упраління субгрантами»;
18 березня 2016 – Тренінг для фахівців окремих НПО на тему: «Упраління субгрантами»;
29 березня 2016 – Тренінг для фахівців окремих НПО на тему: «Вимоги до грантоотримувачів стосовно зустрічних вкладів».
Крім того, для надання консультаційних послуг організаціям-реципієнтам з питань фінансового менеджменту та усунення недоліків у системі внутрішнього контролю були залучені аудиторські/ консультаційні фірми, з якими були підписані договори, згідно з якими замовником послуг виступала Financial Markets International, Inc. (виконавець Проекту «FMCDI»). За результатами виконання робіт за консультаційними договорами були повністю або частково впроваджені відповідні рекомендації АМР США щодо поліпшення ефективності управління фінансовими ресурсами організацій та посилення їх систем контролю за використанням коштів грантової підтримки та їх обліку.
Назва проектуКонсультаційні послуги для реалізації проекту «Підтримка малих і середніх підприємств»
ДонорКредитна установа для відбудови (KFW)
Строк реалізації01.05.2014 -31.12.2016
Мета проекту /завдання/компонентиКонсультативна підтримка банків-партнерів та Німецько-Українського фонду відібраними консультативними фірмами задля розширення системи кредитування малих та середніх підприємств та забезпечення на постійній основі надання фінансових послуг для кінцевих позичальників в Україні
Заходи здійсненні в рамках проекту станом на травень 2016 рокуОсновні консультаційні заходи за Проектом виконує консультаційна компанія «Франкфуртська школа фінансів та менеджменту» (далі – Консультант), з якою KfW від імені НУФ підписала контракт про надання консультаційних послуг від 30.09.2014 на суму 1 648 340 євро. За період 01.07.2015- 01.05.2016 Консультант надав допомогу і підтримку у виконанні таких завдань:
Напрям І. Консультаційні послуги для підсилення інституційної спроможності НУФ:
• Внесенні зміни до формату квартальних звітів НУФ у частині фінансового стану банків-партнерів НУФ;
• Розробленні проектів політик та процедур НУФ щодо (1) відбору банків до партнерства з НУФ; (2) бальної оцінки банків та (3) встановлення диференційованої надбавки за ризик до процентної ставки, що сплачують банки-партнери за кредитами НУФ, (4) вимог до забезпечення за кредитами НУФ банкам-партнерам, (5) управління ризиками НУФ, (6) інвестиційної політики НУФ;
• у зв’язку з припиненням діяльності Групи управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України, яка здійснювала управління коштами НУФ до 25.12.2015 - підтримку у підготовці ряду проектів ключових документів, зокрема, плану необхідних заходів з переводу функції з управління НУФ до створюваного Мінфіном ДУ «ОФІС АПМФС», положення про ДУ «ОФІС АПМФС, нового Договору про здійснення поточної діяльності НУФ, що укладатиметься між НУФ та ДУ «ОФІС АПМФС»;
• Залученні на умовах суб-контракту юридичної компанії для проведення юридичної експертизи передачі функції з управління НУФ до ДУ «ОФІС АПМФС», відповідної договірної документації, а також підготовки проекту нової редакції Положення про Німецько-Український фонд.
• Розробленні проекту 3-річного бізнес-плану ДУ «Офіс АПМФС»;
• Організації процесу конкурсного відбору персоналу на заміщення вакантних посад ДУ «Офіс АПМФС» (за допомогою рекрутингового агентства), включаючи розроблення посадових інструкцій для працівників, положень про відділи.
Напрям ІІ. Консультаційні послуги для банків-партнерів:
Консультант надав для банку-партнера НУФ АБ «УКРГАЗБАНК» консультаційну підтримку у:
• проведенні реформи організаційної структури та вдосконаленні критеріїв сегментації клієнтів МСБ;
• модернізації продуктової лінійки та вдосконаленні підходів до клієнтів малого та мікробізнесу,
• проведенні відбору та навчання персоналу до підрозділів, що входять до напрямку роботи з МСБ;
• підготовці і проведенні навчальних семінарів для персоналу банку за напрямком кредитування МСБ;
• впровадженні кредитної технології для сегменту малих підприємств, яка дозволяє швидко та якісно проводити аналіз кредитоспроможності потенційного клієнта;
• впровадженні багатоканальної синхронізованої системи організації продажів продуктів та послуг для МСБ.
Напрям ІІІ. Консультаційні послуги для заходів з маркетингу:
• за участю Консультанта проведено робочі наради з представниками ПАТ АКБ “ХРЕЩАТИК”, ПАТ КБ «ЛЬВІВ» та АТ «ОЩАДБАНК» з метою обговорення перспектив партнерства з НУФ;
• підготовлено уніфікований проект профілю банків-партнерів - короткого опису аналізу банку щодо виконання вимог НУФ та готовності розвивати напрямок МСБ.
Всього з початку роботи Консультанта на підставі звітів про виконані роботи та поданих рахунків у відповідності до положень контракту було сплачено 750 000 євро
З метою реалізації другої частини проекту – організації та проведення фінансових ярмарків МСП – KfW від імені НУФ уклала консалтинговий контракт від 18.01.2016 ДП «ПЛЕОН ТАЛАН» на суму 350 000 євро. В рамках укладеного контракту в лютому 2016 року відбулись робочі зустрічі з представниками KfW та ДП «ПЛЕОН ТАЛАН», під час яких було презентований проект концепції фінансових ярмарків для МСП та супровідних маркетингових заходів. У зв’язку із необхідністю завершення процесу переведення НУФ під управління ДУ «Офіс АПМФС» було погоджено розглянути та обговорити остаточний варіант концепції фінансових ярмарків для МСП у червні 2016 року.
Назва проекту«Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектора України»
ДонорЄвропейський союз
Строк реалізації27.03.2015-27.03.2018
Мета проекту /завдання/компонентиСтворення сектору фінансових послуг України, який забезпечить стабільні, надійні і ефективні фінансові ринки для забезпечення національної економіки фінансовими ресурсами і підтримки економічного і соціального розвитку держави і її інтеграції у глобальне фінансове середовище.
Заходи здійсненні в рамках проекту станом на травень 2016 рокуПроект ЄС «Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору» (далі – Проект) має позитивний вплив на процес реформування системи фінансової звітності та аудиту в Україні, оскільки дозволяє розширити рамки міжнародної співпраці щодо імплементації відповідних актів законодавства ЄС в Україні, а також щодо запровадження технології складання і подання фінансової звітності за міжнародними стандартами у електронній формі за принципом «єдиного вікна».
Результати, які повинен забезпечити Проект, включають:
1) запровадження електронного формату фінансової звітності на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) з використанням таксономії МСФЗ;
2) оновлення організаційної структури і засад регулювання аудиторської діяльності на основі передової міжнародної практики та актів права ЄС;
3) наближення українського законодавства у сфері фінансової звітності до вимог Директиви № 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26.06.2013 про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств та Регламенту № 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 19.07.2002 про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
В процесі досягнення зазначених результатів ключове значення матимуть якість проведених Проектом тренінгів та розроблених проектів актів законодавства, запровадженого програмного забезпечення в практику роботи державних органів та суб’єктів господарювання, а також рівень залучених експертів.
На виконання пунктів 340 та 347 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, у співпраці з Проектом Міністерством фінансів України з метою імплементації актів законодавства ЄС щодо фінансової звітності та аудиту підготовлено:
- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
- проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Робота над зазначеними законопроектами продовжується в рамках їх опрацювання заінтересованими сторонами та Комітетом з питань податкової та митної політики Верховної Ради України із залученням фахівців Проекту.
Проектом також утворено Робочу групу з питань використання розширюваної мови ділової звітності (XBRL) для запровадження фінансової звітності за МСФЗ у електронному форматі.


Назва проекту«Гармонізація системи державних закупівель України зі стандартами ЄС»
ДонорЄвропейський Союз
Строк реалізації05.11.2013-04.11.2016
Мета проекту /завдання/компонентиСприяння розвитку системи державних закупівель як важливої складової системи управління державними фінансами шляхом створення комплексної нормативно-правової бази, ефективної інституційної інфраструктури, забезпечення принципів підзвітності та етичних норм у роботі державних органів
Заходи здійсненні в рамках проекту станом на травень 2016 рокуНаразі першочерговими завданнями Проекту є надання підтримки зацікавленим органам у розробці національного законодавства у сфері державної допомоги, підготовці до впровадження Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», прийнятого 1 липня 2014 року, удосконаленні роботи АМКУ як головного регуляторного органу в системі державної допомоги в Україні, а також проведенні навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів для урядовців.
При цьому слід зазначити, що відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна зобов’язалася запровадити систему контролю й моніторингу державної допомоги відповідно до стандартів ЄС. Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», створює основу для повноцінно функціонуючої системи державної допомоги в Україні. Закон є рамковим документом, і передбачає врегулювання більшість питань в підзаконних актах, які мають бути розроблені до набрання ним чинності (серпень 2017 року).
Інформація, яка отримується від експертів Проекту, у тому числі під час навчальних заходів, використовується Управлінням фіскальних ризиків під час розробки та вдосконалення законодавства в сфері державних закупівель та державної допомоги, які є важливими складовими системи управління державними фінансами в Україні.
Співпраця в рамках проекту є корисною та актуальною для виконання покладених на Управління фіскальних ризиків завдань.
Назва проектуУряд Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва
ДонорРадник для Міністра фінансів України Танака Масару
Строк реалізації21.01.2016-21.01.2017
Мета проекту /завдання/компонентиНадання допомоги Міністерству фінансів України у розробці стратегій щодо управління «непрацюючими» кредитами та реструктуризації фінансової системи.
Заходи здійсненні в рамках проекту станом на травень 2016 рокуНа данний час під керівництвом Радника Міністра фінансів пана Масуру Танаки та за участі представників PwC відбувається узгодження параметрів технічного завдання для проведення перегляду (due diligence) кредитних портфелів Укрексімбанку, Ощадбанку з метою визначення оптимальних стратегій роботи з NPLs.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити