Інформація щодо Стратегії ЄБРР в Україні на 2011-2014 роки

5/27/11

Щодо проекту Стратегії ЄБРР в Україні на 2011-2014 роки

Основою співробітництва України з ЄБРР є його стратегія допомоги нашій державі. В рамках прийнятої стратегії ЄБРР працює у двох напрямках: надання міжнародних кредитів на пільгових умовах під гарантії Уряду та кредитування приватних підприємств України на комерційних умовах.



Рада Директорів ЄБРР 13.04.2011 затвердила Стратегію діяльності в Україні на 2011-2014 роки. Передбачено, що основними її завданнями є: підвищення енергоефективності у всіх секторах; інтеграція в Європейський енергетичний ринок та зміцнення енергетичної безпеки; сприяння конкуренції та економічній диверсифікації у міру того, як Україна рухатиметься до більш глибокої інтеграції у глобальні ланцюги виробництва і постачання; підтримка реалізації величезного потенціалу України у галузі харчової промисловості та сільського господарства, і, таким чином, сприяння забезпеченню продовольчої безпеки в Україні, а також в рамках регіону і на глобальному рівні; модернізація застарілої інфраструктури України, особливо що стосується модернізації транспортних коридорів та комерціалізації підприємств, які надають комунальні послуги; стабілізація фінансового сектору та сприяння розвитку капіталу у національній валюті. Банк буде зосереджуватись на ключових проблемах переходу до ринкової економіки у тісному співробітництві з іншими МФО та двосторонніми донорами. Відповідно до Стратегії діяльності в Україні ЄБРР планує сприяти підвищенню енергоефективності й безпеки, захисту навколишнього середовища і постійному використанню природних ресурсів у всіх галузях економіки як шляхом безпосереднього кредитування в корпоративний сектор, галузі електроенергетики та інфраструктури, так і шляхом збільшення кредитування в межах кредитних ліній для підвищення енергоефективності в промисловості через місцеві банки.

У фінансовому секторі ЄБРР у короткостроковому періоді буде допомагати у стабілізації фінансового сектору та продовжувати зусилля у напрямку розвитку ринків капіталу в національній валюті, що включає надання банківському сектору цільового довгострокового фінансування акціонерного капіталу та кредитного фінансування, а також технічної допомоги з метою допомоги у здійсненні заходів, які обмежать майбутню нестабільність галузі, включаючи посилення управління, диверсифікацію довгострокових джерел фінансування та підтримку розвитку ринків капіталу в національній валюті. Кредитні інструменти будуть зосереджуватись на МСМП, фінансуванні заходів для підвищення енергоефективності та сприянні торгівлі, з використанням відповідної технічної допомоги. Банк буде співпрацювати з іншими МФО та НБУ з метою поступового вирішення завдання розбудови ринків капіталу в національній валюті.

У муніципальному секторі першочергова увага ЄБРР буде зосереджена на фінансуванні проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та покращення охорони довкілля, зі співфінансуванням та підтримкою технічного співробітництва з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) або інших донорських джерел.

Запланована підтримка бюджетної децентралізації та муніципальних реформ. Банк вважає необхідним внесення змін для нещодавно прийнятого Бюджетного Кодексу з метою сприяння децентралізації фінансів та муніципальним реформам, включаючи запозичення під гарантії місцевих органів влади.

У разі, якщо структурні або кредитні фактори роблять неможливим практичне використання моделі муніципального фінансування, якій має віддаватися перевага, Банк буде використовувати механізми фінансування під державну гарантію.

У сфері електроенергетики й енергетики ЄБРР Банк буде підтримувати диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів, покращення енергетичної безпеки та підвищення енергоефективності. Це включатиме модернізацію систем безпеки в атомній галузі, мереж передачі електроенергії, та заходи, що сприятимуть інтеграції України у Європейський енергетичний ринок. Банк також підтримуватиме модернізацію української системи транспортування та розподілу природного газу, за умови, що органи влади впроваджуватимуть комплексну програму реформ, що заслуговуватиме на довіру, включаючи реструктуризацію НАК „Нафтогаз”. Безпека АЕС, які виробляють майже 50% електроенергії в Україні, також має високу пріоритетність. Банк також підтримуватиме диверсифікованість джерел постачання і сприятиме використанню альтернативних видів палива.

Буде підтримувати постійний політичний діалог на високому рівні з українськими органами влади з метою підтримки їхньої прихильності до забезпечення успішної реалізації проектів, що фінансуються з ЧФУ та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР, ефективності процесів регуляторного розгляду та експертизи, ефективних дій з підтримки механізмів відповідальності за ядерну шкоду, а також забезпечення необхідної бюджетної підтримки.

У сфері сільського господарства Банк розширить доступ до фінансування, включаючи доступ для малих фермерів, шляхом подальшого розвитку системи складських документів, впровадження та розробки нового фінансового інструменту, пов’язаного з майбутнім врожаєм, для фінансування фермерів до збору врожаю, та інших ринкових інструментів для товарних угод, та сприяння їхньому використанню.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити