Доходи Державного бюджету за чотири місяці 2019 року зросли на 18,2% р/р до 322,6 млрд грн

5/2/19

За оперативними даними Державної казначейської служби України (ДКСУ) доходи Державного бюджету за чотири місяці 2019 року зросли на 18,2% р/р до 322,6 млрд грн. Вони становили 95,7% від уточненого розпису.

У квітні було переглянуто бюджетний розпис через надходження до бюджету прибутку НБУ у сумі 47,6 млрд грн в квітні, а також заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями.

Доходи загального фонду Держбюджету зросли на 13,4% р/р до 282,3 млрд грн завдяки таким факторам:

  • Вищі доходи від ПДФО на 22,8% р/р завдяки зростанню середньої заробітної плати;
  • Більші доходи від податку на прибуток підприємств на 2,2% р/р завдяки поліпшенню фінансових результатів підприємств,
  • Вищі надходження від рентної плати за користування надрами на 64,5% р/р передусім більшого видобування природного газу та ефекту статистичної бази,
  • Вищі надходження від акцизу з вироблених в Україні тютюнових виробів на 5,8% р/р через підвищення ставок,
  • Перерахування коштів НБУ відповідно до Закону України "Про Національний банк України" до держбюджету в обсязі 47,6 млрд грн.

Водночас доходи загального фонду Держбюджету були недовиконані. Вони становили 93,2% від розпису на цей період. Серед причин недовиконання менше сальдо доходів від ПДВ, міцніший курс гривні до долара США, нижчі за очікувані обсяги імпорту, ухвалення нормативу розподілу чистого прибутку підприємств та дивідендів лише 26 квітня (тому відповідні виплати до бюджету відбудуться у другому кварталі 2019 року). Ми очікуємо, що недовиконання по доходах буде частково компенсоване вищими за планові надходження від прибутку НБУ (за рішенням Ради НБУ у 2019 році 64,9 млрд грн буде перерахована до Державного бюджету). Водночас Мінфін щоденно моніторить надходження та вживає всіх заходів для відповідного виконання бюджету і дотримання дефіциту в запланованих законом обсягах.

У січні-квітні видатки на оборону, соціальних захист, обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

Дефіцит Державного бюджету становив 0,9 млрд грн при затвердженому річному показнику у сумі 90,0 млрд грн. Дефіцит було профінансовано за рахунок державних запозичень. Надходження від приватизації становили 190,7 млн грн.

Державні запозичення за січень-квітень 2019 року склали близько 158,5 млрд гривень або 98,9% від уточненого розпису на цей період. Всього від розміщення ОВДП на фінансування Державного бюджету залучено 132,2 млрд грн (зокрема в гривні – 91,0 млрд грн, в доларах США – 1,5 млрд дол. США та в євро – 38,7 млн євро). Із зовнішніх джерел за січень-квітень 2019 року залучено 26,4 млрд грн шляхом отримання другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в обсязі 529 млн євро та дорозміщення ОЗДП 2018 року на номінальну суму 350 млн дол. США.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-квітень склали близько 126,9 млрд грн або 98,1% від уточненого плану на цей період. Видатки з обслуговування державного боргу за цей період склали близько 39,0 млрд грн або 99,9% від уточненого плану.

Станом на 2 травня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 36,85 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 53,8 млрд грн. Таким чином, Мінфін повністю готовий до планового проходження пікового боргового навантаження травня.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити