Цільова команда з податкової реформи зустрілася з представниками легкої промисловості

7/20/15

18 червня 2015 року відбулося засідання індустріальної комунікаційної платформи Цільової команди з податкової реформи при Національній раді реформ з представниками легкої промисловості на базі одного з підприємств легкої промисловості. На зустрічі були присутні представники Української Асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром», Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців «Укрлегпром», галузевих наукових установ та керівники підприємств текстильної, швейної, трикотажної, шкіряно- взуттєвої, хутряної галузей.

Від Цільової команди в обговоренні взяли участь заступник Міністра фінансів України Олена Макеєва, заступник директора департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФСУ Олексій Задорожний. «Метою нашої зустрічі, - зазначила з приводу засідання заступник керівника Цільової команди з проведення податкової реформи Олена Макеєва, - стала необхідність обговорити важливі питання у сфері регулювання та оподаткування легкої промисловості та віднайти можливі шляхи для вирішення проблемних питань і мати змогу врахувати їх при розробці нової податкової реформи».

Під час зустрічі Тетяна Ізовіт – Віце-президент «Укрлегпром» – звернула увагу присутніх на основні економічні показники розвитку легкої промисловості, проблемні питання у роботі галузі та пропозиції щодо їх вирішення. Зокрема було відмічено наступне.

Пріоритетність легкої промисловості для національної економіки країни зумовлена: значною ємністю внутрішнього ринку товарів (більше 120 млрд. грн. щороку), швидким обігом капіталу та високим рівнем доданої вартості продукції (до 50%), незначним впливом на довкілля та низькою енергоємністю виробництва, наявністю висококваліфікованих кадрів в усіх регіонах. Легка промисловість України має потужний потенціал, пов¢язана з багатьма суміжними галузями та обслуговує увесь господарській комплекс країни. За 2014 рік обсяг реалізованої продукції склав 10 млрд. грн., десяту частина якої реалізовано для потреб силових структур. Обсяг експорту склав 1,1 млрд. дол. США.

Через відсутність рівних умов роботи на внутрішньому ринку та для збереження виробничого і кадрового потенціалу, підприємства змушені продовжувати (на 50-90% у різних підгалузях) використання давальницької схеми роботи, що обмежує можливості підприємств ефективно розвиватися.

Керівники підприємств звернули увагу Цільової команди на першочергові проблеми у оподаткуванні, що стримують розвиток галузі:

§ тінізація внутрішнього ринку (майже 67% за оцінками Асоціації «Укрлегпром») та нерівні умови конкуренції, зумовлені торгівлею контрабандною та контрафактною продукцією, значною часткою «тіньового» виробництва, товарів «секонд-хенд» та імпортованих товарів, завезених із заниженням митної вартості;
§ нестабільність податкового законодавства, що призвела до низької інвестиційної привабливості галузі, недоступності довгострокових кредитів на розвиток, недостатності бюджетного фінансування НДДКР на розробку нових інноваційних технологій;
§ відсутність рівних умов конкуренції для всіх субєктів господарювання-учасників ринку щодо особливостей оподаткування, ведення звітності тощо;
§ сплата підприємствами платежів та митних зборів за ввезення імпортного технологічного обладнання, комплектуючих та сировини (шкури, вовна, бавовна, волокно), яке в Україні не виробляється, що призводить до здорожчання кінцевої продукції та зниження її цінової конкурентоспроможності;
§ несвоєчасне повернення ПДВ, що вимиває обігові кошти підприємства;
§ складність проведення митних процедур та адміністрування податків;
§ відсутність партнерських стосунків між державою та платниками податків.

Для стабільного розвитку та економічного зростання національної економіки загалом та легкої промисловості, зокрема, учасниками засідання було запропоновано модернізувати єдиний податок та запровадити єдину систему оподаткування для всіх суб’єктів господарювання, запровадити обов’язкове ведення обліку на підставі первинних документів та реєстраторів касових операцій у торгівлі, зменшити розмір ЄСВ, забезпечити своєчасне відшкодування ПДВ при експорті продукції, переглянути ставку ПДВ для вітчизняних виробників дитячого одягу та взуття, імплементувати норму додатку 1-В Угоди «Про Асоціацію між Україною та ЄС» щодо ввезення на митну територію України одягу, що використовувався за кодом УКТЗЕД 6309000000 (секонд-хенд) тощо.

Керівниками підприємств було підкреслено, що в нинішніх складних економічних реаліях легка промисловість потребує, перш за все, рівних умов конкуренції на внутрішньому ринку та прогнозованих у довгостроковій перспективі й оптимально ефективних податкових норм. За таких умов галузь має потенціал до нарощування обсягів виробництва для національного ринку, експорту, створення додаткових робочих місць, збільшення відрахувань у бюджет та валютних надходжень.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити