Бюджетний комітет рекомендував парламенту затвердити Звіт про виконання бюджету на 2018 рік

5/15/19

15 травня Комітет з питань бюджету Верховної Ради розглянув на своєму засіданні звіт уряду про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», згідно з яким державний бюджет виконано за доходами у сумі 928 114,9 млн гривень, видатками - 985 851,8 млн гривень, обсягом повернення кредитів - 6 797,9 млн гривень, обсягом надання кредитів - 8 312,1 млн гривень, з дефіцитом у сумі 59 251,1 млн гривень.

Загалом через зведений бюджет України у 2018 році, за попередніми даними, перерозподілено 33,3 відсотка валового внутрішнього продукту (у 2017 році – 34,1 відсотка).

Доходи державного бюджету за 2018 рік становили 928.114,9 млн гривень, або 101,1 відсотка затверджених із змінами показників, та збільшилися порівняно з 2017 роком на 134 673,1 млн гривень (або на 17 відсотків).

За висновком Рахункової палати збільшення доходів державного бюджету порівняно з попереднім роком відбулося, насамперед, внаслідок збільшення обсягу імпорту, підвищення цін, зростання прибутку прибуткових підприємств і дивідендів акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

На стан виконання доходів загального фонду позитивно вплинуло понадпланове надходження окремих платежів, зокрема:
 • податку на прибуток підприємств (на 14 921,3 млн гривень, або на 18,5 відсотка);
 • частини чистого прибутку державних підприємств, що вилучається до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність (на 3 390,1 млн гривень, або на 9,6 відсотка);
 • плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій (на 1 582,7 млн гривень, або на 24,5 відсотка);
 • рентної плати за користування надрами для видобування нафти (на 639,1 млн гривень, або на 13,1 відсотка);
 • податку та збору на доходи фізичних осіб (на 618,1 млн гривень, або на 0,7 відсотка).

Доходи спеціального фонду державного бюджету надійшли в обсязі 94 499,5 млн гривень, при цьому встановлений Законом обсяг перевиконано на 19 354,2 млн гривень, або на 25,8 відсотка, переважно за рахунок власних надходжень бюджетних установ (на 20 466,6 млн гривень, або в 1,8 разу) і акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (на 2 222,3 млн гривень, або на 9,3 відсотка).

За підсумками виконання державного бюджету за 2018 рік дефіцит становив 59 251,1 млн гривень, або, за попередніми даними, 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту, що на 21 398,2 млн гривень менше затвердженого граничного обсягу. При цьому дефіцит загального фонду державного бюджету становив 45 137,9 млн гривень, або на 12 898,4 млн гривень менше затвердженого граничного обсягу.

У 2018 році витрати державного бюджету з погашення та обслуговування боргових зобов’язань становили 349 899 млн гривень, що на 26,2 відсотка менше, ніж у 2017 році.

Загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на 31 грудня 2018 року становив 2 168 421,6 млн гривень, або, за попередніми даними, 60,9 відсотка валового внутрішнього продукту, і суттєво зменшився порівняно з аналогічними показниками на кінець 2016 і 2017 років (відповідно 80,9 відсотка і 71,8 відсотка).

Видатки державного бюджету за 2018 рік становили 985 851,8 млн гривень, або 99,4 відсотка бюджетних призначень та 95,3 відсотка уточненого плану.

Порівняно з 2017 роком видатки загального фонду державного бюджету збільшилися на 126 644,8 млн гривень, або на 16,7 відсотка, переважно за рахунок збільшення видатків на:
 • громадський порядок, безпеку та судову владу (на 24 299,7 млн гривень, або на 31,7 відсотка),
 • оборону (на 19 065,8 млн гривень, або на 29,7 відсотка),
 • соціальний захист та соціальне забезпечення (на 17 395,8 млн гривень, або на 12,1 відсотка),
 • економічну діяльність (на 16.823 млн гривень, або в 1,9 раза),
 • загальнодержавні функції (на 16 629,4 млн гривень, або на 12 відсотків), включаючи обслуговування державного боргу (на 4 975,1 млн гривень, або на 4,5 відсотка).
 • та трансфертів місцевим бюджетам (на 23 754,1 млн гривень, або на 9,1 відсотка).

Пенсійному фонду України спрямовано видатки державного бюджету в сумі 150 091 млн гривень, що на 16 632,4 млн гривень (або на 12,5 відсотка) більше, ніж у 2017 році.

У звітному періоді з державного бюджету надано трансфертів місцевим бюджетам у сумі 298 939,7 млн гривень, що становить 99 відсотків бюджетних призначень (за загальним фондом – 285 032,7 млн гривень, або 99,9 відсотка бюджетних призначень, за спеціальним фондом – 13 907 млн гривень, або 84,6 відсотка бюджетних призначень). Питома вага трансфертів з державного бюджету у доходах місцевих бюджетів становила 53,2 відсотка та порівняно з 2017 роком зменшилася на 1,1 відсоткових пункти.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надані в обсязі 273 773,7 млн гривень (або 99 відсотків бюджетних призначень), з яких
 • субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – 125 207,7 млн гривень (або 98,3 відсотка бюджетних призначень),
 • медична субвенція – 61 650,2 млн гривень (або 107,5 відсотка бюджетних призначень у зв’язку із збільшенням цієї субвенції на 4 283,5 млн гривень відповідно до статті 30 Закону в рамках реалізації програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги)
 • освітня субвенція – 60 423,8 млн гривень (або 97,9 відсотка бюджетних призначень, але у повному обсязі відповідно до уточненого плану).


Презентація_Звіт про виконання Держбюджету-2018Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити