Видаткова політика

Відповідно до Бюджетного кодексу України, під видатками державного бюджету слід розуміти кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний бюджетний період, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Міністерство фінансів проводить виважену фінансову політику у частині формування бюджетних видатків і надходжень з метою забезпечення збалансованості та прозорості бюджету, соціальної орієнтації бюджетних видатків.


Останні оновлення по цій темі

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити