Охорона здоров'я

Бюджетні видатки на охорону здоров'я направляються на фінансування:

- медичної продукції та обладнання;
- поліклінік і амбулаторій, швидких та невідкладних допомог;
- лікарень та санаторно-курортних закладів;
- санітарно-профілактичних та протиепідемічних заходів і закладів;
- фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у сфері охорони здоров'я;
- іншої діяльністі у сфері охорони здоров’я.

Видатки Зведеного бюджету України на охорону здоров'я на 2016 рік – 60 556,7 млн. грн (7,2%).

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити