Громадський порядок, безпека та судова влада

Бюджетні видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу направляються на фінансування:

- діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону;
- протипожежний захист та рятування;
- судова влада;
- кримінально-виконавча система та виправні заходи;
- діяльність у сфері безпеки держави;
- нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді;
- фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади;
- інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади.

Видатки Зведеного бюджету України на громадський порядок, безпеку та судову владу на 2016 рік – 59 365,60 млн. грн (7,1%).

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити