Нормативна база

Постанова КМУ від 31 січня 2001 р. № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик»


Постанова НБУ від 18 червня 2003 р. № 248 «Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик»


Постанова КМУ від 23 травня 2018 р. N 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів»


Наказ МФУ 27 березня 2012 р. № 408 "Про затвердження Порядку здійснення дострокового погашення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті"

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити