ЄІБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. На сьогодні акціонерами ЄІБ є 28 країн-членів Європейського союзу. Європейський інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу. Така можливість не заборонена Статутом Банку і дозволяє Банку залучати фінансові ресурси на найкращих умовах і, відповідно, надавати їх за найнижчими ставками. Банк має найвищий кредитний рейтинг – ААА.

Співробітництво України з ЄІБ

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів.

Проекти в Україні розглядаються Банком в таких секторах як транспорт, телекомунікації, енергетична інфраструктура (на пріоритетних напрямках транс’європейських мереж та європейських транспортних коридорів), захист довкілля тощо.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити