ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку має статус міжнародної фінансової організації з найвищим кредитним рейтингом (ААА). Банк було створено у 1991 році. На даний час членами Банку є 64 країни, ЄС та ЄІБ.

В Україні працює представництво ЄБРР, яке розташоване у Києві.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2015 р. сукупний обсяг виділеного Банком фінансування в Україні становив €10,4 млрд. в межах 344 проектів.

За період співпраці з ЄБРР (1993-2015 роки) в державному секторі економіки України, за проектами, кредитні кошти за якими залучені державою або під державні гарантії, укладено угод на загальну суму 674,94 млн. дол. США та 1 637,35 млн. євро (в рамках 25 проектів), з яких станом на 21.08.2015 використано 630,6 млн. євро та 849,53 млн. дол.. США.

Банк має наступні цілі й функції:

• підтримка економічного розвитку і реконструкції країн Центральної та Східної Європи з метою сприяння переходу їх до відкритої ринкової економіки і приватного підприємництва;

• підтримка країн - отримувачів допомоги в проведенні структурних економічних реформ;

• сприяння інвестиціям у виробництво, а також у сферу послуг і фінансовий сектор та пов’язану з ним інфраструктуру; стимулювання ключових і економічно обґрунтованих проектів, надання технічної допомоги для підготовки, фінансування і реалізації проектів тощо.

ЄБРР не фінансує витрати державного бюджету, а здійснює фінансування тільки інвестиційних проектів розвитку у приватному та державному секторі.

Україна є членом ЄБРР з 13.08.1992.

Міністр фінансів є Керуючим від України - членом Ради Керуючих ЄБРР.

Банк фінансує різні галузі, окрім оборонної та тютюнової промисловості, а також проектів грального бізнесу.

В рамках прийнятої стратегії ЄБРР працює у двох напрямках: надання міжнародних кредитів на пільгових умовах під державні гарантії та кредитування приватних підприємств на комерційних умовах.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити