Дохідна політика

Згідно Бюджетного Кодексу України, доходи бюджету - це податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ).

Доходи зведеного бюджету можуть утворюватися за рахунок податкових і неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом, офіційних трансфертів від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, доходів цільових фондів.

Міністерство фінансів України організовує виконання дохідної частини бюджету і здійснює контроль за цим.

За підсумками січня-серпня 2015 р. дохідна частина загального фонду державного бюджету перевиконана на 24,6 млрд гривень від закладеного місячного розпису, на єдиному казначейському рахунку на 1 вересня накопичена рекордна сума - майже 46 млрд грн.

Така позитивна тенденція стала наслідком децентралізації та ефективної податкової політики, проведеної Міністерством фінансів.

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити