Проспект емісії

Проспект емісії – документ, що містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів. Публікація проспекту емісії є обов’язковою умовою для публічної пропозиції цінних паперів.

Відповідно до законодавчих вимог країни, в якій здійснюється розміщення цінних паперів, проспект емісії включає в себе загальну та
фінансову інформацію про емітента.

Як правило, проспект емісії ОЗДП складається з наступних розділів:


 • Фактори ризику
 • Умови випуску цінних паперів
 • Умови оподаткування
 • Опис країни
 • Політична структура
 • Геополітична ситуація
 • Економіка країни
 • Ринок праці
 • Зовнішній сектор
 • Державні фінанси і фіскальна політика
 • Державний борг
 • Монетарна система
 • Банківська система, цінні папери та ринок фінансових послуг
 • Загальна інформація

Інвестори використовують інформацію, що міститься в проспекті емісії, разом з інформацією з інших джерел, таких як рейтингові агентства, для оцінки ризику та дохідності цінних паперів, що випускаються.

Проспекти емісії, випущені Україною

Ви можете виділити цікаві вам фрагменти тексту, які будуть доступні по унікальному посиланню в адресній стрічці браузера.

Виділити